Sáng ngày 27/7/2022, HĐND phường Trung Lương khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2022 tổ chức kỳ họp thứ 5. Đến dự có ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Trung Lương và các vị đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn.

Kỳ họp lần này, HĐND phường đã được nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2022; kết quả hoạt động và kết quả giám sát của HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả giám sát của thường trực HĐND trình tại kỳ họp; kết quả thẩm tra của các ban HĐND; Thông qua các tờ trình của UBND trình kỳ họp; tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn...

6 tháng đầu năm 2022, với tinh thần chủ động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Phường Trung Lương đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phòng chống đại dịch Covid-19, triển khai xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị; Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ GPMB và xây dựng các dự án công trình trên địa bàn. Tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…..

Đồng chí Võ Thanh Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp

6 tháng đầu năm phường Trung Lương đã thực hiện và đạt được một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội nổi bật như: Tổng doanh thu các ngành kinh tế tính theo giá hiện hành ước đạt 269/520 tỷ đồng bằng 52% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ; Thu ngân sách phường ước đạt 10,517 tỷ/10,253 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch HĐND phường giao; Chi ngân sách ước đạt 6,733 tỷ/10,253 tỷ bằng 65% kế hoạch; Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 66,6 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác chính trang đô thị được quan tâm thực hiện, năm 2022 phường Trung Lương đăng ký 7 công trình chỉnh trang đô thị trong đó có 4 tuyến giao thông nội phường, 3 công trình nhà văn hóa TDP. Đến nay đã có 3 công trình được phê duyệt chủ trương đầu tư, 2 công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế kỷ thuật. Đã khởi công xây dựng 1 nhà văn hóa. Cả 3 nhà trường đều giữ vững trường chuẩn quốc gia, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%, tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 31%, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 75%; Phường Trung Lương có 65% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu HĐND phường tham luận tại kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm phường Trung Lương vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Hoạt động một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn, thương mại dịch vụ còn mang tính nhỏ lẻ, phát triển chậm; Chưa có nhiều sản phẩm mới để cạnh tranh trên thị trường. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa đáp ứng được yêu cầu; Công tác chỉnh trang đô thị tiến độ xây dựng các công trình còn chậm, việc lập hồ sơ thanh quyết toán công trình kéo dài; Các thiết chế văn hóa TDP chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác tuyên truyền, thực hiện đề án văn hóa văn minh đô thị vẫn còn hạn chế; Công tác vận động nguồn lực xã hội và đầu tư ngân sách nhà nước xây dựng, trang bị cơ sở vật chất tại các nhà trường chưa đáp ứng đủ theo tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia; Công tác giải quyết đơn thư, giải quyết các tồn đọng chưa dứt điểm; Công tác rà soát, gọi công dân trong độ tuổi sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự còn gặp nhiều khó khăn; Tính ổn định của lực lượng Dân quân lòng cốt không cao…

Đồng chí Bùi Tuấn đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn phường báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND cũng đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế, tìm nguyên nhân để từ đó đưa ra các giải pháp  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã. Thực hiện quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị. Tập trung thực hiện và hoàn thành các công trình chỉnh trang đô thị đã được phê duyệt./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.093.475
    Online: 70