Sáng nay 25/7, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8, khóa VII ( nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Danh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại biểu HĐND Tỉnh bầu trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh; các đồng chí trong BTV Thị ủy - thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ thị xã, các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp thị, lãnh đạo các phường, xã.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Quang Vinh - UVBTV Thị ủy – Phó chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - TUV- Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải nhấn mạnh: “Kỳ họp lần này HĐND thị xã sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các nhóm vấn đề như: Đánh giá, bàn bạc các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; xem xét các báo cáo công tác, kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thị xã, các ban HĐND thị xã; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thị xã; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8; nghe Chủ tịch UBMTTQ thị xã báo cáo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; thảo luận, xem xét thông qua 06 dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển thị xã; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn  các ý kiến của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐND thị xã thông qua chương trình Kỳ họp

Sau phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, PCT HĐND thị xã đã thông qua dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 8, trình HĐND quyết định. Kết quả, 100% đại biểu HĐND thị xã khóa VII biểu quyết thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 của HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đinh Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND thị xã thông qua báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Tiếp đó, đồng chí Đinh Văn Hồng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sáu tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng tình hình kinh tế thị xã tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu ước đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 78,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 111 tỷ đồng, tăng 95,7% so với cùng kỳ. Phong trào chỉnh trang đô thị tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tăng cả về số lượng và giá trị công trình; thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của tỉnh, thu hút mới 3 dự án của các hộ gia đình cá nhân, tổng vốn đầu tư đăng ký  hơn 53 tỷ đồng, bằng 100% dự án so với cùng kỳ. Thành lập mới 38 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; cấp mới 92 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đúng mức và đạt kết quả cao. Thị xã đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được đảm bảo; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo, người lao động được triển khai chu đáo, hiệu quả; các hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao, vui chơi giải trí được phục hồi mạnh mẽ; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường; kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2020-2021 đạt trên 89 điểm, đứng đầu khối cấp huyện; các chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được giữ vững; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có chuyển biến tích cực, hiệu quả; hoạt động của trung tâm hành chính công thị xã ngày càng phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

UBND thị xã đã tham mưu ban hành kịp thời nhiều chính sách quan trọng như: Việc hỗ trợ chi đoàn, chi hội để bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn; một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng xã Thuận Lộc đạt các tiêu chí thành phường vào năm 2025; phát triển và quản lý khu, cụm công nghiệp, nâng cao thu hút đầu tư giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo. Tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất tại các cụm công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương nhưng tiến độ triển khai còn chậm; hoạt động doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tổng thu ngân sách mặc dù đạt kết quả tốt, nhưng chưa bền vững; công tác chỉnh trang đô thị triển khai chậm; việc thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị theo cơ chế tại Nghị quyết 97 của HĐND thị xã đạt kết quả không cao; công tác GPMB của một số dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng tiến độ hoàn thành; ứng dụng CNTT của một số cán bộ, một số đơn vị, phường, xã chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, việc ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 chưa đạt hiệu quả cao, số lượng hồ sơ được nộp qua mạng chưa nhiều; hiệu quả các mô hình “Phòng, chống tội phạm”, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở còn hạn chế. Tình hình tai nạn giao thông tăng.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, thị xã đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đó là: Tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và khắc phục những khó khăn, hạn chế được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian tới, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: triển khai kịp thời các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; tập trung, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy thu hút công nghiệp; quan tâm các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý thông tin và truyền thông; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết tồn đọng, khiếu nại tố cáo; đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Trong đó, tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Hạ tầng cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, Cổng Khánh 2, Trạm biến áp 110 Kv tại xã Thuận Lộc, một số dự án đầu tư sản xuất vào các cụm công nghiệp; tuyển chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn để tham dự bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022. Xây dựng kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phát triển và quản lý khu, cụm công nghiệp, nâng cao thu hút đầu tư giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục kêu gọi thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn;  Triển khai hiệu quả phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid -19. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ về trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, an toàn thực phẩm, kiểm soát giết mổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục triển khai, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo kế hoạch.

Triển khai Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh, Đề án huy động nguồn lực xây dựng đô thị thị xã sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện tốt quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Triển khai lập, trình thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán dự án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Hồng Lĩnh. Tập trung xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công một số dự án mới trong 6 tháng cuối năm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trung hạn theo lộ trình, kế hoạch…

Đồng chí Nguyễn Thái Diễn – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thông qua báo cáo thu chi ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thái Diễn -  Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã báo cáo tóm tắt quyết toán ngân sách năm 2021; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Tôn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND thị xã thông qua các tờ trình UBND thị xã trình kỳ họp thông qua

Đại diện Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thị xã thông qua dự thảo các tờ trình, nghị quyết chuyên đề: Tờ trình của Thường trực  HĐND đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2023; dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2030; dự thảo nghị quyết một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng phường Đậu Liêu đạt các tiêu chí đô thị văn minh vào năm 2024;  dự thảo nghị quyết hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao tại nhà văn hóa thôn, TDP trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 2022 - 2024.

Đồng chí Đặng Minh Khang – Trưởng ban KTXH – HĐND thị xã thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội

HĐND thị xã, cũng đã nghe các báo cáo thẩm tra và kết quả giám sát của Ban Ban kinh tế  - xã hội;  Ban pháp chế HĐND;  báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân Hồng Lĩnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã thông qua báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm 2022

Nghe Chủ tịch UBMTTQ thị xã  Đặng Ngọc Sơn báo cáo hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã tham gia xây dựng chính quyền.

Đồng chí Hoàng Bá Khang – Trưởng ban Pháp Chế - HĐND thị xã thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND thị xã

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Chủ tịch UBMTTQ thị xã thông qua báo cáo hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã tham gia xây dựng chính quyền

Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng – Phó trưởng ban Pháp chế - HĐND thị xã thông qua báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được  trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của thị xã, đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại hạn chế để kỳ họp HĐND thị xã tìm giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền cần có giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và cả nhiệm kỳ một cách cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, phát triển doanh nghiệp; tập trung phát triển thị xã Hồng Lĩnh theo hướng đô thị công nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu,  chất lượng. Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, quan tâm đến vấn đề an ninh trật tư, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài. Tại kỳ họp, đồng chí  cũng yêu cầu  các đại biểu tập trung nghiên cứu thảo luận, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng của cử trì và bàn bạc, quyết nghị thêm một số chủ trương, chính sách hỗ trợ mới để phát triển thị xã.

Chiều nay 25/7,  kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã tiếp tục thực hiện các nội dung theo tiến trình của kỳ họp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.594.951
    Online: 27