Sáng 20/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và 13 điểm cầu tại 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh;

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tham dự tại đầu cầu thị xã Hồng Lĩnh có lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp thị; các đồng chí Chủ tịch UBND, công chức phụ trách CCHC các phường, xã; đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì điểm cầu thị xã.

Các đại biểu tham dự điểm cầu thị xã Hồng Lĩnh

Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã đặt ra các mục tiêu: Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Hà Tĩnh tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số là khâu đột phá trong CCHC.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Hội nghị cũng được nghe kết quả đánh giá công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, những tháng đầu năm 2022, Hà Tĩnh đã hoàn thành 31 nhiệm vụ, đạt 55,56% kế hoạch năm 2022 đề ra; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC năm 2022 và triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện công tác CCHC (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tại thị xã Hồng Lĩnh, trên cơ sở bám sát các nội dung kế hoạch CCHC năm 2022 đã đề ra, hiện nay thị xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục giữ vững và nâng cao các chỉ số nhằm tăng thứ hạng trong CCHC cuối năm. Cũng theo đánh giá của tỉnh vừa qua, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI của thị xã Hồng Lĩnh xếp thứ nhất trong số 13 huyện thị trên toàn tỉnh với tổng số điểm là 89,45 điểm, hơn đơn vị xếp thứ hai là Thạch Hà gần 6 điểm. Đây là thành quả đáng ghi nhận của thị xã Hồng Lĩnh trong nỗ lực xây dựng chính quyền minh bạch trong tiếp cận thông tin, nhằm tăng tính năng động và hiệu quả của chính quyền, cũng như tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thời gian qua.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành và địa phương cũng đã phân tích, thảo luận đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, nhấn mạnh việc tăng cường đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành CCHC, gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ CCHC.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kết luận hội nghị (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung quán triệt, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy đến tận cán bộ, đảng viên; tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch CCHC năm 2022; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC, trong đó phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tăng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ, công chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và phản biện về công tác CCHC. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến thảo luận của các ngành, địa phương, nhanh chóng hoàn thiện báo cáo, trong đó, phải nêu rõ được những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho 6 tháng cuối năm để triển khai có hiệu quả, hoàn thành mức cao nhất mục tiêu của năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.756.884
    Online: 189