Chiều ngày 19/7, Thường trực Thị ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy và đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy đồng chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,  hướng mạnh về cơ sở thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các công trình phần việc cụ thể thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng NTM, ĐTVM. Tham gia tích cực, hiệu quả  công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Thực hiện tốt vai trò cầu nối và trực tiếp triển khai công tác nhân đạo, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, hội viên khó khăn, các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế nhằm  đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã…

Chủ tịch UBMTTQ thị xã Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị

 Bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: công tác dự báo, nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân có lúc chưa kịp thời; nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức, đàn thể chưa đáp ứng yêu cầu; một số phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động hiệu quả chưa cao, chưa lan tỏa sâu rộng; đội ngũ cán bộ một số đoàn thể, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - TUV - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được trong thời gian qua,  đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục. Trong thời gian tới đồng chí yêu cầu MTTQ và các tổ chức đoàn thể cần rà soát kế hoạch ban hành từ đầu năm, kế hoạch toàn khóa để đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, chính trị - quốc phòng an ninh của thị xã; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú hơn; tập trung quán triệt Nghị quyết, chủ trương, chính sách được ban hành sau kỳ họp HĐND giữa năm; tích cực xã hội hóa các hoạt động an sinh xã hội; thực hiện các mô hình dân vận khéo đạt tỷ lệ 90 – 95%...


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.761.868
    Online: 187