Các ban chỉ đạo:  Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo và công tác tôn giáo phải thể hiện vài trò nòng cốt, tăng cường vận động quần chúng tạo sự đồng thuận và chung sức của toàn dân để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đó là chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của các ban được tổ chức vào ngày 20/7 vừa qua.

Sáng ngày 20/7, Thường trực 3 Ban chỉ đạo: Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo và công tác tôn giáo tiến hành sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo 3 ban chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc các nội dung về thực hiện QCDC, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác, chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giám sát, phản biện, phát huy quyền làm chủ của mình, đảm bảo thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” nhất là trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Thực hiện tốt việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư công dân, sáu tháng đầu năm các phường, xã đã tổ chức 177 cuộc  tiếp dân, đã giải quyết 19 đơn/22 đơn thư của công dân. Các cơ quan, đơn vị đều tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân viên chức vào đầu năm, đạt tỷ lệ 100%....

Đồng chỉ Đinh Thị Hương - Trưởng ban Dân vận Thị ủy - Phó ban thường trực 3 ban chỉ đạo báo cáo kết quả nhiệm vụ các ban trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo 6 tháng đầu năm, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở tiếp tục phát động phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tổ chức đăng ký thực hiện mới 57 mô hình và nhân rộng 70 mô hình năm 2021. Các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã, bước đầu đã hình thành các mô hình tiêu biểu .

6 tháng đầu năm. các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã diễn ra cơ bản ổn định, thuần túy, tuân thủ pháp luật, theo đúng giáo lý, giáo luật của các tổ chức tôn giáo. Các chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng chỉnh trang đô thị và tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng 3 ban thực hiện QCDC ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo và công tác tôn giáo đã hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Việc thực hiện QCDC ở một số nơi chưa nghiêm túc vẫn còn hình thức, vai trò gương mẫu của người đứng đầu chưa thể hiện rõ, nhất là ở khối các doanh nghiệp. Xây dựng mô hình dân vận khéo thực hiện chưa đồng đều, các mô hình trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực hiện chưa nghiêm túc,… Theo đó, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế hiện nay ở cơ sở để 3 ban tiếp tục triển khai chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao.

Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó Bí thư thường trực thị ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo 3 ban đã ghi nhận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được của 3 ban đồng thời chỉ ra những  tồn tại hạn chế và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: các thành viên trong các ban chỉ đạo trước hết phải thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và chung sức của toàn dân để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra. Đối với việc xây dựng mô hình Dân vận khéo phải lựa chọn thật sự điển hình để được công nhận nhằm động viên phong trào và nhân rộng tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống nhân dân. Nắm chắc tình hình, thường xuyên giữ mối liên hệ với các chức sắc, chức việc, ban trị sự các tổ chức tôn giáo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ vi phạm, sai phạm; đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống bà con giáo dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Trước mắt, giao cho Ban dân vận Thị ủy, UBMTTQ thị xã, Ban Tôn giáo và các phòng, ban ngành có liên quan tập trung tổ chức tốt đại hội Người công giáo yêu nước thị xã Hồng Lĩnh diễn ra vào cuối tháng 7/2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.664.205
    Online: 48