Sáng ngày 14/6, Đảng ủy xã Thuận Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/ThU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chi hội ở thôn, tổ dân phố”. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tài, Phó Trưởng Ban Dân vận, Phó Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị uỷ tại xã Thuận Lộc.

Sau khi có Chỉ thị số 20-CT/ThU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường  vụ Thị ủy Hồng Lĩnh, Đảng ủy xã Thuận Lộc đã xây dựng kế hoạch và quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, các chi đoàn, chi hội. Qua quán triệt triển khai, nhận thức của cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đoàn viên, hội viên  về vị trí vai trò nhiệm vụ  của các chi đoàn, chi hội được nâng lên rõ nét. Công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đảng và chính quyền đối với các tổ chức, hoạt động của các chi đoàn, chi hội trực thuộc được tăng cường, tạo điều kiện cho các đoàn thể và hội quần chúng phát huy tinh thần chủ động, hoạt động có hiệu quả, chăm lo giải quyết các vấn đề  đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm.

 Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/ThU cho thấy công tác tổ chức, hoạt động của các chi đoàn, chi hội trên địa bàn xã Thuận Lộc được đảm bảo và đạt được những hiệu quả thiết thực. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Các phong trào, hoạt động đi vào thực chất có chiều sâu. Tỷ lệ phát triển hội viên, đoàn viên hàng năm cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các chi đoàn, chi hội gắn với việc đẩy mạnh  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao đặc biệt trong công tác xã hội hóa vân động Nhân dân đóng góp, hỗ trợ  xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu. Làm tốt công tác an sinh xã hội và công tác gây quỹ hội góp phần, ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận, đánh giá cáo những kết quả mà Đảng uỷ xã Thuận Lộc đạt được, đồng chí Nguyễn Anh Tài - Phó Trưởng ban Dân vận, Phó Trưởng đoàn chỉ đạo của Thị uỷ tại xã Thuận Lộc cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và định hướng một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả Chỉ thị 20-CT/ThU; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, đổi mới, sáng tạo các nội dung sinh hoạt chi đoàn chi hội nâng cao tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng  đội ngũ cán bộ cấp chi đoàn, chi hội, xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát đối với hoạt động của các đoàn thể, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Cũng tại hội nghị, Đảng uỷ xã Thuận Lộc đã tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ, thôn trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.093.438
    Online: 52