Sáng ngày 02/6, Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất) theo đề nghị của UBND thị xã nhằm xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp thị xã được hưởng năm 2021.

Các nội dung kỳ họp lần này rất quan trọng, tháo gỡ những khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách cấp thị xã và cấp phường xã năm 2021 và điều chỉnh dự toán chi ngân sách thị xã do có nguồn tăng thu ngân sách năm 2021 chưa sử dụng. Theo đó, trên cơ sở tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thị xã trình, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến phát biểu của các đại biểu tại kỳ họp cơ bản đồng tình, nhất trí cao. Các ý kiến cũng yêu cầu UBND thị xã giải trình rõ các vướng mắc, nguyên nhân vì sao 13 công trình, dự án trong năm 2021 đã được phân bổ nhưng đến nay chưa giải ngân được và cam kết các giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải bế mạc kỳ họp

Với sự thống nhất cao, HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết, gồm: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách cấp thị xã và cấp phường, xã năm 2021 chuyển sang năm 2022 và phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp thị xã được hưởng năm 2021 (phần còn lại chưa sử dụng)./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.750.471
    Online: 131