Chiều ngày 10/6, phường Đức Thuận tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/ThU ngày 24/7/2017 của BTV Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chi hội ở thôn, tổ dân phố. Tổng kết công tác đại hội chi bộ và bầu tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025.

Sau khi có Chỉ thị số 20 của BTV Thị ủy, Đảng ủy phường Đức Thuận đã tổ chức lồng ghép việc quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên  và các đoàn thể, chi đoàn chi hội tại các hội nghị của cấp ủy và đoàn thể theo định kỳ. Từ đó nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đoàn viên, hội viên về vị trí vai trò nhiệm vụ của các chi đoàn, chi hội được nâng lên rõ rệt. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị cho thấy công tác tổ chức, hoạt động của các chi đoàn, chi hội ở Đức Thuận được đảm bảo và đạt hiệu quả; hầu hết đội ngũ cán bộ và hội viên nhiệt tình, trách nhiệm hơn với công tác hội. Việc xây dựng tổ chức và cũng cố đội ngũ, chất lượng sinh hoạt, tỷ lệ tập hợp hội viên ở các chi đoàn, chi hội được nâng lên rõ rệt. Các chi đoàn, chi hội đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động theo hướng toàn diện, phong phú, thiết thực, theo phương châm” rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ kết quả và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các chi đoàn, chi hội gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó tránh được tình trạng trùng lắp, chồng chéo giữa các nội dung công việc, giữa các mô hình, các tổ chức, các chi đoàn chi hội với nhau trong đăng ký các phần việc, mô hình cụ thể. Bên cạnh đó sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động của chi đoàn, chi hội được phát huy từ đó phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội.

Đồng chí Phan Tất Cương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Đức Thuận báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 20

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy cấp từ phường đến TDP, sự phối hợp giữa các Ban công tác Mặt trận với các chi đoàn, chi hội có chuyển biến tích cực trong việc tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân… góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

Đồng chí Lê Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã - Phó trưởng đoàn chỉ đạo BTV Thị ủy tại phường Đức Thuận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động của các đoàn thể. Tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và các Hội quần chúng, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, thu hút quần chúng vào tham gia các đoàn thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chi đoàn, chi hội; chú trọng bồi dưỡng các kỷ năng, nghiệp vụ cần thiết và thiết thực cho cán bộ hội. Có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ đối với cán bộ chi đoàn chi hội tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để có sự động viên khuyến khích…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.713.911
    Online: 20