Ngày 11/6, Thường trực HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ 8 - HĐND thị xã khóa VII.

Theo dự kiến, tại kỳ họp này HĐND thị xã sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND thị xã đã quyết nghị về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; kết quả hoạt động giám sát của HĐND thị xã và công tác điều hành của UBND thị xã trong 6 tháng đầu năm 2022; bàn và quyết định về bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; hoạt động của HĐND thị xã, công tác điều hành của UBND thị xã trong 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét 18 báo cáo trên các lĩnh vực do Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, các ngành trình; dự kiến sẽ xem xét 10 dự thảo nghị quyết, trong đó có 4 nội dung chuyên đề, HĐND sẽ bàn, gồm: Cơ chế hỗ trợ phường Đậu Liêu đạt chuẩn đô thị văn minh; điều chỉnh Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2030; các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và các thiết chế văn hóa cơ sở; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách thị xã giai đoạn 2021 - 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của HĐND thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu làm rõ thêm về các nội dung dự kiến trình kỳ họp; sắp xếp thời gian và công tác chuẩn bị cho hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; về thời gian tổ chức kỳ họp cũng như ấn định mốc thời gian báo cáo. Theo đó, đa số đại biểu kiến nghị về thời gian kỳ họp tổ chức sớm hơn mọi năm, không tổ chức vào cuối tháng 7 để tạo điều kiện cho HĐND phường, xã tổ chức. Về TXCT, cần có giải pháp, cách thức tổ chức để tạo điều kiện thu hút đông cử tri tham gia. Để lãnh đạo UBND, các phòng, ngành tham gia, hội nghị cũng thống nhất bố trí sắp xếp thời gian giữa các đơn vị không trùng nhau.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Về thời gian kỳ họp sẽ tổ chức trong vòng 1,5 ngày, từ ngày 21 đến 22.7.2022.  Để đảm bảo kỳ họp diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan rà soát lại các nội dung, nghiên cứu các quy định để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình HĐND thị xã. Đồng chí đề nghị những nội dung theo quy định thuộc thẩm quyền của UBND thị xã, BTV Thị ủy phải sớm cho ý kiến trước khi trình HĐND. Về các nội dung chuyên đề sẽ thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các ban, các tổ đại biểu HĐND thị xã phải rà soát lại kỹ lưỡng, nhất là những nội dung cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, đời sống của người dân thì bắt buộc thực hiện tại kỳ họp này. Chủ tịch HĐND thị xã cũng yêu cầu Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự… theo chức năng, nhiệm vụ của mình chuẩn bị các báo cáo theo đúng quy định; các ban của HĐND thị xã xây dựng kế hoạch thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết đảm bảo thời gian và chất lượng.

Về việc tiếp xúc cử tri, dự kiến các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp xong trước ngày 10/7/2022, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp xong trước ngày 15/8/2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.595.337
    Online: 58