Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ IV, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị uỷ chủ trì tại điểm cầu thị xã. Tham dự hội nghị có trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị uỷ, đại diện UBMTTQ thị xã và các tổ chức chính trị xã hội thị xã, các đồng chí báo cáo viên thị xã, bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở và 6 điểm cầu tại 6 đảng bộ phường xã.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo nhanh kết quả hội nghị. Theo đó, Hội nghị lần thứ tư đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện nhân sách nhà nước; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến được tổ chức tại 2.744 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 77 ngàn đại biểu tham dự (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh những điểm mới, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đối với dự thảo Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, khi ban hành bảo đảm đáp yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên theo hưởng tích cực, đúng đắn.

Về kinh tế- xã hội, BCH Trung ương đồng tình với mục tiêu tổng quát, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2022  do Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất. Đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiếp tục phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa phục hội phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn  đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của Hội nghị. Nhất là bám sát ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị. Trong đó nhấn mạnh, những nội dung, điểm mới được BCH Trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự lan toả  rộng khắp, thống nhất từ ý chí đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 792.047
    Online: 40