Sáng nay 28/6, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026 để kiện toàn bộ máy sau bầu cử. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TX Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND khóa VI khai mạc kỳ họp

Theo đó, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, TX Hồng Lĩnh có 24.275 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,96%.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa VI báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TX Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cử tri đã bầu ra 2 vị đại biểu Quốc hội, 3 vị đại biểu HĐND tỉnh, 30 vị đại biểu HĐND thị xã và 130 vị đại biểu HĐND phường, xã, là những người tiêu biểu, ưu tú, đại diện cho Nhân dân thị xã.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 trên cả nước vẫn có những diễn biến phức tạp nhưng cuộc bầu cử đã bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đây là thắng lợi to lớn, tiếp tục khẳng định đường lối đúng đắn trong việc thực thi quyền làm chủ của Nhân dân, thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm công dân, trình độ dân trí, sự gắn bó và niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Tại kỳ họp, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND thị xã đã lần lượt bầu các chức danh chủ chốt của HĐND thị xã, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; trưởng, phó các Ban của HĐND thị xã; bầu các chức danh thuộc UBND thị xã gồm: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm Nhân dân của Toà án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND thị xã khóa VII

Ông Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã khóa VII; ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa VI tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TX Hồng Lĩnh khóa VII.

Ông Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lãnh đạo tỉnh và thị xã chúc mừng các đồng chí vừa trúng cử vào các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban - HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp tiếp tục bầu ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã khóa VI tái cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử Chủ tịch UBND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các ông Đinh Văn Hồng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa VI và ông Tôn Quang Ngọc - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa VI tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo tỉnh, thị xã tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tái cử

HĐND thị xã cũng bầu 14 ông, bà vào Ủy viên UBND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tặng hoa cho các đồng chí trong Thường trực HĐND thị xã khóa VI không tái cử trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã đã bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 15 người là đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể do Ủy ban MTTQ thị xã giới thiệu.

Chủ tịch UBMTTQ thị xã Đặng Ngọc Sơn đọc tờ trình giới thiệu nhân sự vào Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ nhất HĐND TX Hồng Lĩnh cũng đã thông qua nội quy kỳ họp HĐND thị xã khóa VII và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.658.656
    Online: 11