Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt sau khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trong thời gian cao điểm, Ban Tiếp công dân thị xã Hồng Lĩnh quyết định không tổ chức tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ tại trụ sở kể từ ngày 10/6/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.  

   Mọi phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đề nghị gửi đến Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Tiếp công dân thị xã qua đường bưu điện. Ban Tiếp công dân thị xã tiếp nhận, phân loại, xử lý các đơn thư; tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

    Ban Tiếp công dân thị xã thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.650.127
    Online: 16