Hội CCB phường Bắc Hồng vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 05 của Hội CCB Việt Nam và các chuyên đề năm 2020. Gần 300 cán bộ, hội viên đã về tham dự.

    Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, theo đó Nghị quyết có 3 phần: Phần thứ nhất, đánh giá thực trạng về tổ chức cơ sở hội; phần thứ hai, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; phần thứ ba, tổ chức thực hiện Thông qua việc học tập, giúp cho cán bộ, hội viên CCB nhận thức đầy đủ, sâu sắc các mục đích ý nghĩa, nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên CCB thống nhất trong tư tưởng, hành động, chủ động, sáng tạo để đưa Nghị quyết 05 vào cuộc sống. Tại đây, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn phường cũng được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghe chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Thông qua hội nghị này, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nhằm tạo chuyền biến về nhận thức, tư tưởng và hành động, từ đó biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 291.017
    Online: 20