Chiều ngày 10/11, Hội CCB phường Nam Hồng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11. Tham dự có 130 cán bộ, hội viên Hội CCB trong toàn phường.

    Tại buổi tuyên truyền, các hội viên đã được hiểu thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của người dân.

Đồng chí Trần Trí Bảo - Chủ tịch Hội CCB phường Nam Hồng chủ trì Hội nghị

Các đại biểu chăm chú lắng nghe

    Tiếp đó, các CCB đã được nghe Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư 04/2020/TT-BTP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch; Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; nghe tình hình thời sự trong nước và quốc tế./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.281.286
    Online: 73