Thị xã Hồng Lĩnh được thành lập ngày 02 tháng 3 năm 1992, đến nay tròn 25 tuổi. Chặng đường 25 năm ấy, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của Tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh đã phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế liên tục phát triển với tốc độ khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng mới; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, cảnh quan đô thị có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng và củng cố vững mạnh. Tất cả đã trở thành điểm tựa cho sự phát triển của Thị xã suốt thời gian qua và sẽ là nền móng cho công cuộc xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị giàu mạnh, văn minh.

Ngã tư Hồng Lĩnh

25 năm qua, thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt khá cao; bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt trên 16,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, đến năm 2016 chiếm trên 94%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2010 - 2015 đạt trên 3.200 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông, điện, văn hóa, giáo dục, y tế, chợ… phát triển khá nhanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Hệ thống điện, cấp thoát nước tiếp tục được đầu tư; đến nay trên 70% các tuyến đường trục chính của Thị xã có điện chiếu sáng; 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, trên 95% hộ gia đình sử dụng nước máy; 100% hộ dân dùng nước sạch hợp vệ sinh.

Các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống được quy hoạch, mở rộng và kêu gọi thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều sản phẩm mới. Nhiều dự án được triển khai đầu tư và đi vào hoạt động có hiệu quả, như: Nhà máy Sợi Vinatex Hồng Lĩnh, gỗ ván ép, tấm lợp, khai thác chế biến đá, bê tông đúc sẵn, gạch không nung… Mạng lưới các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển khá. Hệ thống ngân hàng thương mại phát triển nhanh, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh được xây dựng và nhân rộng có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 42 triệu đồng; đến nay thị xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,72% theo tiêu chí đa chiều. Phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Thuận Lộc được tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đến năm 2013 Thuận Lộc đã được công nhận xã nông thôn mới. Hiện nay đang tập trung chỉ đạo nâng cấp, củng cố vững chắc các tiêu chí.

Cụm Công nghiệp làng nghề Trung Lương

Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên; phổ cập giáo dục các bậc học đạt vững chắc, hiệu quả thiết thực. Hiện có 85% trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp hàng năm đạt trên 95%; số học sinh thi đậu đại học, cao đẳng chiếm trên 40% số em dự thi. Phong trào xã hội học tập, gia đình, dòng họ, khu dân cư hiếu học ngày càng phát triển; nhiều năm liền ngành GD-ĐT Hồng Lĩnh là đơn vị xếp tốp đầu toàn tỉnh. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hoá; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Hàng năm, có trên 85% gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa. Phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện được nhân dân hưởng ứng tích cực. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Công tác gìn giữ và phát huy giá trị các văn hoá truyền thống được quan tâm, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. Các phường, xã và toàn thị xã luôn đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn được quan tâm và tạo được nhiều chuyển biến tích cực, nội bộ đoàn kết, thống nhất; Đảng bộ thị xã nhiều năm liên tục được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Liên hoan dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh

Tuy vậy, trong chặng đường phát triển tiếp theo, thị xã Hồng Lĩnh vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, quy mô dân số và số đơn vị hành chính ít, điểm xuất phát thấp nên hạn chế việc huy động nội lực; mức độ đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn; thu ngân sách trên địa bàn chưa thực sự bền vững; an ninh, trật tự an toàn xã hội xã hội còn tiềm ẩn phức tạp...

Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh xác định 3 khâu đột phá, đó là: Huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị; thành lập và thu hút các loại hình doanh nghiệp, các dự án về sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát huy tiềm năng lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động tối đa mọi nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương, của Tỉnh tập trung phát triển kinh tế, tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế để trở thành một thị xã công nghiệp, du lịch - dịch vụ phát triển, với các mục tiêu chủ yếu:

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 26,8%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 40,32%; các ngành thương mại, dịch vụ 55,15%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản dưới 4,53%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/năm; Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân trên 150 triệu đồng/ha. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 đạt 510 tỷ đồng; Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt trên 60%; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới xây dựng có hệ thống xử lý nước thải đạt trên 90%; Có quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; 3/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí văn hóa 90%; Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa trên 92%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; giải quyết việc làm mới hàng năm trên 700 lao động. Phấn đấu trên 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội; trên 85% dân số tham gia bảo hiểm y tế. 100% trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II; 100% trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; xây dựng 03 trường điển hình tiên tiến ở các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; Tốc độ tăng dân số cơ học hàng năm đạt trên 3%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 4,7%. Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; Số phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 là 100%. Bảo đảm 100% cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; 100% phường, xã ổn định về chính trị.

Trung tâm thương mại tổng hợp và siêu thị thị xã Hồng Lĩnh

Mỗi năm kết nạp trên 3% đảng viên mới so với số đảng viên hiện có. Phấn đấu có trên 80% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (trong đó 100% đảng bộ phường, xã đạt trong sạch vững mạnh), không có đơn vị trung bình, yếu kém; Đảng bộ Thị xã đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 100% cán bộ từ thị xã đến phường, xã đạt chuẩn quy định về chuyên môn, lý luận chính trị, giáo dục kiến thức quốc phòng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh; trong đó 60% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

25 năm, chặng đường chưa phải là dài so với lịch sử hàng ngàn năm của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng. Nhưng những gì mà Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh làm được trong thời gian qua đã minh chứng cho sức sống, trí tuệ, niềm tin và khát vọng mãnh liệt vào tương lai của người Hồng Lĩnh.

Thời gian tới, với sự giúp đỡ, ủng hộ của Trung ương, của Tỉnh và sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, thị xã Hồng Lĩnh tin tưởng và quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ VI đã đề ra, đưa Thị xã phát triển lên một tầm cao mới, trở thành đô thị loại III vào năm 2020./.

ĐẶNG THANH HẢI

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 3.504.971
Online: 88