UBND thị xã đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ -CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Toàn cảnh hội nghị 

Đại biểu dự hội nghị 

Đến dự có  đại diện Bộ CHQS tỉnh. Về phía thị xã có đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ thị xã cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ thị xã; Chính trị viên, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCH quân sự, Trưởng công an các phường xã.

Thượng tá Trần Nam Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ thị xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ -CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ.

Để triển khai, thực hiện tốt Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ thị xã và Quy chế xây dựng và hoạt động trong khu vực phòng thủ. Thị xã Hồng Lĩnh đã đẩy công tác tuyên truyền giáo dục đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, Nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nói chung, công tác xây dựng khu vực phòng thủ nói riêng. Trên tinh thần của Nghị định Chính phủ về Khu vực phòng thủ, Thị xã đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có chiều sâu, hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, trong đó trọng tâm là tiềm lực chính trị tinh thần, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đoàn kết, thống nhất đủ năng lực, kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề  nảy sinh, nhất là tại cơ sở. Thường xuyên đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Bùi Quang Liêm, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc tham luận về công tác huấn luyện dân quân, diễn tập chiến đấu phường xã trong Khu vực phòng thủ

Đồng chí Đặng Quang Vinh, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin tham luận về công tác xây dựng tiềm lực văn hóa, tinh thần và công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong Khu vực phòng thủ

Đồng chí Phan Văn Đường, Bí thư Thị đoàn tham luận về công tác giáo dục tinh thần yêu nước trong đoàn viên thanh niên, việc xung kích của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong Khu vực phòng thủ

Qua 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã góp phần xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân tạo điều kiện ổn định để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, từ đó xây dựng Thị xã Hồng Lĩnh thành Khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yếu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị định  tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình; chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, PBT Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ thị xã kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ thị xã nhấn mạnh:  để thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về Khu vực phòng thủ trong thời gian tới, cần quán triệt nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh nói chung, xây dựng khu vực phòng thủ nói riêng; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể sát với đặc điểm, tình hình của địa phương, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã nhận thức đúng tình hình nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vị trí vai trò quan trọng trong việc cũng cố, xây dựng khu vực phòng thủ, từ đó nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó thắng lợi mọi tỉnh huống; Đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững mạnh, "thế trận lòng dân" vững chắc, trước hết là xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, cơ sở vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất chính trị tốt, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Xây dựng hệ thống các công trình, dự án để phát triển kinh tế, xã hội và sẵn sàng bảo đảm cho nhu cầu của quốc phòng, an ninh khi cần thiết; Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang thị xã chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, tình huống phòng chống thiên tai, ứng phó các sự cố để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, trình độ xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh của đội ngũ các cấp và lòng yêu nước của Nhân dân. Từ đó,góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ thị xã vững chắc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.568.813
    Online: 57