Thực hiện quyết định của UBND thị xã về hoàn thiện hồ sơ phục vụ đánh giá, thẩm định tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao và công tác tư pháp 4 tháng đầu năm 2024 tại UBND phường Đậu Liêu và UBND xã Thuận Lộc, từ ngày 22.5 đến ngày 24.5.2024, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại xã Thuận Lộc và phường Đậu Liêu.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại xã Thuận Lộc 

Trên cơ sở Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp pháp luật; Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp pháp luật; Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh,  tại các cuộc làm việc, thành viên Đoàn đã tiến hành kiểm tra cụ thể các hồ sơ theo 05 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí đánh giá phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, làm căn cứ để các địa phương tiếp thu, hoàn thiện, củng cố hồ sơ phục vụ cho kiểm định của cấp trên để đánh giá cho các đơn vị đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao và chuẩn đô thị văn minh năm 2024.

Đoàn kiểm tra tại phường Đậu Liêu 

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc và phường Đậu Liêu thực hiện rà soát những hạn chế trong công tác xây dựng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và có giải pháp khắc phục các hạn chế đó phục vụ cho đánh giá, thẩm định của cấp trên và làm tiền đề cho những năm tiếp theo. Từ đó, xác định trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, tổ chức có liên quan, công chức phụ trách từng nội dung, bảo đảm việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo hiệu quả giữa các công chức phụ trách chỉ tiêu về chế độ thông tin, báo cáo định kỳ đầy đủ và kịp thời. Thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện; tổ chức giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

Nhân dịp này, Đoàn cũng tiến hành kiểm tra công tác tư pháp 4 tháng đầu năm tại các đơn vị, trong đó đi sâu vào đánh giá tình hình rà soát dữ liệu hộ tịch; việc giải quyết hồ sơ, TTHC về chứng thực bản sao giấy, bản sao điện tử từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; quản lý, sử dụng Sổ chứng thực; lưu trữ sổ chứng thực TTHC lĩnh vực hộ tịch và Tủ sách pháp luật./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.568.821
    Online: 57