Sau 1,5 ngày( 19,20/12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu HĐND Thị xã và đại biểu về dự kỳ họp đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, kỳ họp thứ 16 - HĐND Thị xã khóa VII đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh phát biểu bế mạc kỳ họp 

Trong bài phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã cho rằng: Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới và ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thị ủy, kỳ họp đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2024 và quyết nghị thông qua 6 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Hội đồng nhân dân thị xã đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đánh giá cao trách nhiệm và tâm huyết của các vị đại biểu HĐND thị xã, nhất là trong thảo luận và chất vấn tại kỳ họp; sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các ban HĐND thị xã, UBND thị xã và các phòng, ban, ngành liên quan; ý kiến chất vấn của các vị đại biểu HĐND thị xã và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, đây là đóng góp quan trọng, thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của quý vị đại biểu, tâm huyết của cử tri và Nhân dân đối với sự phát triển của Thị xã.

Với những đổi mới trong hoạt động chất vấn và giám sát, sự phối hợp giữa Hội đồng nhân dân với các cơ quan trong hệ thống chính trị sẽ hiệu quả hơn; những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, phản ánh sẽ được các cơ quan tập trung cao để giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực, kết quả đạt được của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, thành viên Ủy ban nhân dân thị xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Hội đồng nhân dân thị xã đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân, đại diện cho cử tri đã chỉ ra để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh: Năm 2024, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình thời tiết, dịch bệnh khó lường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội cả nước, tỉnh ta và thị xã nói riêng; đồng thời năm 2024 cũng là năm tập trung cao để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII. Do đó, để hoàn thành Kế hoạch năm 2024, ngay sau Kỳ họp này, đề nghị UBND thị xã và các phòng, ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Ngay sau kỳ họp, tổ chức họp các thành viên UBND, các ngành liên quan để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã đã được thông qua.

Tập trung rà soát, phân tích, đánh giá làm rõ những thuận lợi, khó khăn của từng ngành, từng lĩnh vực trong năm 2024. Nhất là, những khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; những vướng mắc trong thủ tục thực hiện các dự án đầu tư và bảo đảm nguồn vốn cho các dự án đầu tư công đã được cân đối trong kế hoạch; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; những khó khăn công tác giải phóng mặt bằng; trong việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đô thị loại III, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh trang đô thị, động viên các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, đồng hành chỉnh trang đô thị, chung tay xây dựng đô thị văn minh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, từ đó có các giải pháp phù hợp và tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024.

Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản suất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.      

Tập trung rà soát và có các giải pháp cụ thể để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; hoàn thành kế hoạch xây dựng xã Thuận Lộc đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới các tiêu chí đô thị để về đích trở thành phường vào năm 2025.

 Có các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm tăng thu ngân sách bền vững; chống thất thu; quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai. Triển khai thực hiện hiệu quả quy định của Luật Bảo vệ môi trường; giải quyết hiệu quả vấn đề xử lý rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt, môi trường cụm công nghiệp.

Có các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tổ chức tốt các kỳ thi năm 2024; tập trung đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân; thực hiện tốt giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh. Đồng hành với các doanh nghiệp giải quyết khó khăn vướng mắc về lao động, việc làm, tiếp tục tạo điều kiện để con em trên địa bàn có môi trường làm việc an toàn, thuận tiện.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh, làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh cho người dân;

Thực hiện tốt an sinh xã hội; nâng cao đời sống của người dân; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón năm mới Giáp Thìn 2024 vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức tốt các hoạt động mừng Xuân, gắn với kỷ niệm 94 năm Ngày lập Đảng, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 32 năm thành lập thị xã Hồng Lĩnh.

 Bám sát, thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số,  Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về cải cách hành chính. Tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến đầu tư các dự án trên địa bàn; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; gắn với tăng cường kỷ luật; kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những ý kiến, kiến nghị về những hạn chế mà cử tri có ý kiến nhiều lần.

 Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của Kỳ họp. Vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tập trung vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của người dân trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND thị xã tiếp tục đề cao trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND thị xã và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Ngay sau Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thăng Long, PBT thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các vị đại biểu HĐND báo cáo kết quả Kỳ họp, tuyên truyền giải thích nội dung các Nghị quyết kỳ họp đã ban hành với cử tri bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.352.842
    Online: 62