Ngày 20/9, UBND thị xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023.

Tham dự có đồng chí Tôn Quang Ngọc, Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Chủ tịch UBMTTQ thị xã Đặng Ngọc Sơn cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan, các đoàn thể chính trị xã hội.

Đồng chí Tôn Quang Ngọc, Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tôn Quang Ngọc, Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã khẳng định: Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình phải được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ từ thôn, tổ dân phố và có sự tham gia giám sát của Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư; kết quả rà soát phải đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan và chính xác và UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình thuộc địa bàn quản lý. Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, đòi hỏi các điều tra viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung, nắm rõ các quy trình, cách thức, phương pháp rà soát, đảm bảo đúng, đủ các quy trình và các bước điều tra đã được quy định cụ thể trong kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 12/9/2023 của UBND thị xã về triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023.

Đồng chí Mai Văn Danh, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã quán triệt một số chính sách giảm nghèo của Trung ương, của Tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn, hơn 100 người đã được Quán triệt một số chính sách giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh; Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023; Giới thiệu Chương trình Mục tiêu quốc giam giảm nghèo bền vững  2022 – 2025 và nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn Thị xã.

Các thành phần tham dự tập huấn

Tại đây, các thành phần tham dự cũng đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở để triển khai thực hiện đảm bảo tính thống nhất và đúng quy định của pháp luật.

/.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.716
    Online: 26