Sáng ngày 16/5, Đảng bộ phường Đức Thuận tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đại diện đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Đức Thuận; đại diện các ban xây dựng Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường Đức Thuận đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của TW, Tỉnh và thị xã. Tích cực đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện” tự diễn biến, tự chuyển hóa”; kịp thời theo dõi, nắm chắc tình hình và định hướng dự luận xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Kết quả có 29 mô hình dân vận khéo đạt cấp thị xã và 18 mô hình đạt cấp phường.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đại diện đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Đức Thuận; đại diện các ban xây dựng Đảng đã đến dự 

Đảng bộ phường cũng đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định 1193. Quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú để bổ sung nguồn cho Đảng, đã giới thiệu 26 quần chúng đi học cảm tình đảng và kết nạp được 18/35 đảng viên đạt 52% so với mục tiêu đề ra. Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 101 đồng chí đảng viên chẵn tuổi Đảng. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng nhất là nguyễn tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò cấp ủy nhất là người đứng đầu. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, nữa đầu nhiệm kỳ Đảng bộ đã thực hiện 13 cuộc kiểm tra, UBKT thực hiện được 8 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến, thể hiện vai trò trong việc tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phan Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy phường Đức Thuận khai mạc hội nghị

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hôi, với sự lãnh đạo tập trung và bằng nhiều biện pháp chỉ đạo sát đúng nên giá trị sản xuất tiếp tục tăng trưởng bình quân hàng năm trên 13%, đạt 113% so với NQ đề ra. Tổng thu ngân sách bình quân 3 năm đạt 21 tỷ đồng đạt 334% so với NQ đề ra; Phổ cập giáo dục ở 3 cấp học vững chắc; 7/7 TDP đạt TDP văn hóa, gia đình văn hóa đạt 95%. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương được Đảng ủy chỉ đạo thường xuyên, đảm bảo việc xây dựng và huấn luyện lực lượng dự bị động viên và dân quân tự về, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. Lực lượng Công an nhân dân luôn chủ động ngăn chặn kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh Quốc gia, không để xẩy ra bất ngờ và những điểm nóng về chính trị góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lĩnh vực đất đai, đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được chỉ đạo tập trung, có chuyển biến tích cực…

Ông  Bùi Xuân Niềm, Bí thư chi bộ TDP Thuận Hòa tham luận về lãnh đạo chỉ đạo, huy động nội lực để xây dựng nhà văn hóa, các tuyến đường TDP đạt văn minh đô thị.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là: Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của phường theo mục tiêu kế hoạch 2020-2025. Công tác lãnh đạo, quản lý trên lĩnh vực văn hóa chưa được đầu tư đúng mức; Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế; Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; Một số NQ chuyên đề của Thị ủy, Đảng ủy chưa được triển khai đồng bộ; Vai trò tham mưu của một số công chức chuyên môn, đoàn thể chính trị - xã hội chưa tích cực tham mưu, thiếu cụ thể…

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư chi bộ TDP Thuận Tiến đề nghị công tác phát triển đảng viên cần quan tâm đến chất lượng 

Nhiệm vụ từ nay đến năm 2025, Đảng bộ phường Đức Thuận tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và vận động quần chúng nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ phường nhất trí điều chỉnh, bổ sung 3 chỉ tiêu đó là: Công tác phát triển đảng viên từ 1,5 - 2% lên 2,5 - 3%; NQ đặt ra từ đầu nhiệm kỳ là xây dựng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap sinh học, công nghệ cao đạt 5 -7 ha đến nay chưa thực hiện được. Căn cứ tình hình thực tế và quy hoạch và thu hồi đất nông nghiệp trong thời gian tới, BCH nhận thấy chỉ tiêu này không thực hiện được nên thống nhất đưa ra khỏi mục tiêu phấn đấu thực hiện NQ từ nay đến năm 2025; Đảng bộ và nhân dân phường Đức Thuận quyết tâm xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2025.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy chủ trì hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua. Dự báo thời gian tới sẽ có thuận lợi, khó khăn đan xen vì vậy đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Đức Thuận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh; các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII đã đề ra. Cùng đó đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận. Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thị ủy nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này, phường Đức Thuận cần hoàn thiện đề án xây dựng đô thị văn minh; Tiếp tục duy trì các phong trào thi đua, vận hành tốt quy chế làm việc, tiếp tục xây dựng hệ thống đảng, chính trị vững mạnh, thật sự đoàn kết. Đối với những chỉ tiêu dự báo đến cuối nhiệm kỳ đạt thấp, cấp ủy, chính quyền phường cần xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành kế hoạch. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, của các phòng, ban ngành, đoàn thể. Đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của phường để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.512
    Online: 4