Nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, vừa qua UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/01/2023 về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn thị xã năm 2023.

Giao dịch tại Trung tâm Hành chính công thị xã

Được biết, thị xã Hồng Lĩnh hiện có 9 cơ quan, đơn vị triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Việc duy trì, áp dụng hệ thống đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước các cấp; góp phần tích cực trong giải quyết công việc, đảm bảo thông suốt, kịp thời, hiệu quả; hạn chế tác động tiêu cực trong thực thi công việc; các quy trình được cụ thể hoá, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ CBCC.

Theo thống kê từ đầu năm 2023 lại nay, toàn thị xã đã tổ chức tiếp nhận được 3.279 hồ sơ thủ tục hành chính (cả thị xã và phường, xã); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đúng quy trình nội bộ, giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo ISO thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị; nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó năm 2023 sẽ triển khai, áp dụng tại 04 đơn vị mới gồm: Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN; Các trường: THCS Bắc Hồng, THCS Trung Lương; TH&THCS Thuận Lộc. Hiện nay các đơn vị đang tích cực triển khai các nội dung xây dựng hệ thống để phấn đấu công bố hệ thống vào cuối tháng 10/2023./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.569.011
    Online: 82