Sáng ngày 22/9, Ủy ban MTTQ phường Bắc Hồng phối hợp với Hội người cao tuổi phường tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện phong trào "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" giai đoạn 2020 - 2022. Tham dự có đại diện lãnh dạo UBMTTQ thị xã, cấp uỷ, chính quyền phường, ban công tác mặt trận các tổ dân phố và 24 đại biểu được lựa chọn ở các tổ dân phố. 

Thực hiện phong trào "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", trong hai năm qua, MTTQ phường Bắc Hồng đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện và đã tiếp tục phát huy hiệu quả của phong trào, đưa phong trào vào nề nếp, có chiều sâu. Trong quá trình thực hiện gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh  Tổ quốc, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, phong trào “tuổi cao gương sáng”, thực hiện tốt 18 chữ vàng “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  của Hội người cao tuổi….

Cụ Lê Thanh Tám ở chi hội 4 thảo luận tại hội nghị

Trong hai năm qua, người cao tuổi trong toàn phường đã gương mẫu vận động con cháu, nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, hiến đất, tài sản để xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; Xây dựng gia đình có kinh tế phát triển hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm;  giáo dục con cháu giữ gìn nề nếp gia phong, chăm ngoan, học giỏi, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ…Phong trào xây dựng quỹ phụng dưỡng người cao tuổi được con cháu hết sức quan tâm, đến nay 10/10 chi hội đều có quỹ, trong hai năm qua đã đóng góp được gần 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc bình xét, công nhận danh hiệu gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo được tiến hành ở các tổ dân phố, trên nguyên tắc dân chủ, công khai, đảm bảo các nội dung, tiêu chuẩn quy định. Trong hai năm, đã có trên 94% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo".

Đ/c Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đạo biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm cho những kết quả đạt được thời gian qua, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Trao giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc

Ký cam kết thực hiện phong trào thời gian tới

Hội nghị cũng đã hiệp thương danh sách đại biểu đi dự hội nghị sơ kết trào "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" giai đoạn 2020 – 2022 của thị xã thời gian tới và trao giấy khen của UBND phường cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào hai năm qua; đồng thời ký cam kết thực hiện trong thời gian tới/.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.113.574
    Online: 41