Chiều ngày 10/8, Tổ đại biểu số 2 HĐND thị xã khóa VII phối hợp với thường trực HĐND phường Đức Thuận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Tham dự có các vị đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn phường, các vị đại biểu HĐND phường và đông đảo cử tri TDP Thuận Hồng.

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe đồng chí Lê Hồng Thành - Đại biểu HĐND thị xã khóa VII thay mặt Tổ đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã. Kỳ họp lần này HĐND thị xã đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các nhóm vấn đề như: Đánh giá, bàn bạc các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; xem xét các báo cáo công tác, kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thị xã, các ban HĐND thị xã; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thị xã; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8; nghe Chủ tịch UBMTTQ thị xã báo cáo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; thảo luận, xem xét và thông qua 06 dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển thị xã; Chất vấn và trả lời chất vấn  các ý kiến của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp.

Đồng chí Lê Hồng Thành - Chủ tịch UBND phường Đức Thuận thay mặt Tổ đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã

Tiếp đó Công an phường đã tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cán bộ công chức phường tuyên truyền về Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách  trợ giúp xã hội đối với đối tượng BHXH và Nghị định 131/NĐ - CP ngày 30/11/2021của Thủ tướng Chính phủ quy định về chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ

Cử tri TDP Thuận Hồng rất vui mừng với những kết quả đạt được của thị xã trong 6 tháng đầu năm. Tại buổi tiếp xúc cử tri cũng đã kiến nghị một số nội dung như: Thời gian gần đây xuất hiện một số thanh niên đi xe máy chở 3, chở 4 và có nhiều người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đề nghị lực lượng Công an các cấp thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường để kịp thời nhắc nhở và có  biện pháp tuyên truyền giáo dục; Một số công trình chỉnh trang đô thị đã xong nhưng việc thanh toán tiền hỗ trợ chậm; Một số gia đình chính sách cần làm nhà ở đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm để thực hiện; Đường từ trạm cân đến thuận minh không có mương thoát nước gây ô nhiễm môi trường đề nghị thị xã sớm có biện pháp xử lý; Xe công ta nơ đậu không đúng nơi quy định gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông đề nghị có biện pháp xử lý; Vỉa hè, mương thoát nước đường 1A  tại sao các nơi khác làm được mà đức thuận không làm được….

Một số ý kiến cử tri tại hội nghị

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND phường, thị xã trả lời, giải đáp. Những kiến nghị còn lại, Tổ đại biểu HĐND thị xã sẽ tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri trong thời gian sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.468.745
    Online: 48