Sáng ngày 28/7, HĐND phường Đức Thuận khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4. Đến dự có đồng chí Đinh Văn Hồng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Đức Thuận và các vị đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã được nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2022; kết quả hoạt động và kết quả giám sát của HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; kết quả giám sát của thường trực HĐND trình tại kỳ họp; kết quả thẩm tra của các ban HĐND; Thông qua các tờ trình của UBND trình kỳ họp; tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn...

6 tháng đầu năm 2022, với tinh thần chủ động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Phường Đức Thuận đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phòng chống đại dịch Covid-19, triển khai xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị; Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ GPMB và xây dựng các dự án công trình trên địa bàn. Tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…..

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 237,7 tỷ đồng tăng 14,5% so với cùng kỳ và đạt 61,2% so với kế hoạch năm 2022. Trên địa bàn phường hiện có 125 cơ sở, DN SXKD, trong đó công nghiệp 101, xây dựng 24 cơ sở. Tổng giá trị sản xuất hàng hàng hoá trên lĩnh vực CN-TTCN và xây dựng ước đạt 89,0 tỷ đồng bằng 115,7 % so với cùng kỳ và đạt 56,7%% kế hoạch năm 2022.  Trên địa bàn phường hiện có 249 hộ kinh doanh, buôn bán trên các tuyến đường và 24 DN đóng trên địa bàn. Tổng giá trị thu nhập trên lĩnh vực TM-DV và thu nhập khác ước đạt 118,3 tỷ đồng bằng 118% so với cùng kỳ và bằng 62,3 % so với KH năm 2022. Trồng trọt: Tổng giá trị ước đạt: 14,9 tỷ, giảm 3,6% so với cùng kỳ và đạt 70,1% so với KH năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 10,0 tỷ đồng vượt 158,9% so với KH năm và giảm 32,36% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2022, UBND phường lập danh mục trình thị xã và đã được phê duyệt 09 công trình xây dựng chỉnh trang đô thị, với tổng chiều dài 3,0km; giá trị đầu tư là 12,7 tỷ đồng, (gồm 07 công trình làm đường giao thông và 02 công trình nhà văn hóa) đã tổ chức khởi công 4 công trình. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa của quê hương, đất nước, thông tin được chú trọng, tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn phường lần thứ VII. thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện đạt 22% và BHYT toàn dân đạt 82%;

Ông Nguyễn Kim Danh - Đại biểu HĐND phát biểu chất vấn tại kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm phường Đức Thuận vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Việc thực hiện xây dựng chỉnh trang đô thị thực hiện còn chậm so với so với kế hoạch đặt ra, 6 tháng đầu năm chỉ triển khai được 4/9 công trình có những công trình kèo dài thời gian; công tác giải quyết tồn đọng đất đai các loại trên toàn địa bàn phường tuy đã có sự tập trung nhưng tiến độ và kết quả vẫn còn chậm; Công tác tuyên truyền, thực hiện đề án văn hóa văn minh đô thị vẫn còn hạn chế; Công tác vận động nguồn lực xã hội và đầu tư ngân sách nhà nước xây dựng, trang bị cơ sở vật chất tại các nhà trường chưa đáp ứng đủ theo tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia; Công tác giải quyết đơn thư, giải quyết các tồn đọng chưa dứt điểm;.. Tại kỳ họp các đại biểu HĐND cũng đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế, tìm nguyên nhân để từ đó đưa ra các giải pháp  thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã. Thực hiện quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi ngân sách đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời. Tập trung thực hiện và hoàn thành các công trình chỉnh trang đô thị đã được phê duyệt.

Đồng chí Lê Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội nông dân, Phó trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Đức Thuận phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thu Hiền, Chủ tịch hội Nông dân, Phó đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại phường Đức Thuận đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Đức Thuận đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương trong 6 tháng cuối năm tiếp tục tập trung cho thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đồng thời đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tổ chức tốt các hoạt động VHVN, TDTT...

Kỳ họp cũng đã thông qua 5 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực gồm: Nghị quyết phát triển KTXH 6 tháng cuối năm; Nghị quyết điều chỉnh công trình chỉnh trang đô thị; Nghị quyết quyết toán tài chính năm 2021;  Nghị quyết về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2023./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.706.805
    Online: 53