Thực hiện Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp; đại diện các phòng chuyên môn thị xã, đại diện lãnh đạo và công chức chuyên môn UBND các phường, xã.

Việc xây dựng, kiểm tra, công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ trước đến nay đã được UBND thị xã, Phòng Tư pháp và UBND các phường, xã quan tâm thực hiện tốt. Trước đây thực hiện theo Quyết định 619 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07 của Bộ Tư pháp, thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện tốt công tác này, hàng năm việc xây dựng, kiểm tra, công nhận đã thực hiện bài bản, đảm bảo theo quy định. Năm 2022, bắt đầu thực hiện việc xây dựng, kiểm tra, đánh giá theo Quyết định 25 và Thông tư 09; đối với 02 văn bản này, đặc biệt là Thông tư 09 đã hướng dẫn về quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các biểu mẫu đánh giá được quy định cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho cấp xã, cấp huyện tổ chức triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp trực tiếp truyền đạt một số nội dung tại lớp tập huấn

Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung mới của Quyết định 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư 09/2021/TT-BTP về việc xây dựng, kiểm tra, đánh giá, công nhận phường, xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cùng trao đổi và nhấn mạnh những việc cấp xã, cấp huyện phải làm đối với nhiệm vụ này.

Sau Hội nghị UBND thị xã giao phòng Tư pháp tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác này để phục vụ tốt cho việc đánh giá, công nhận vào đầu năm 2023, phấn đấu 100% phường, xã trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.209
    Online: 60