Sáng ngày 19/4, Đoàn Giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã có buổi làm việc với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Đức Thuận về công tác cải cách thủ tục hành chính. Đoàn Giám sát do đồng chí Hoàng Bá Khang - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Đức Thuận

Theo báo cáo, từ đầu năm 2019 đến nay, số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận tại phường Đức Thuận là 7297 hồ sơ ( trong đó có 6772 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp; 525 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; số hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn là 7.254/7.297 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,41%, quá hạn 02 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,02%. Số hồ sơ đang giải quyết (tính trong kỳ báo cáo) là 40/7297 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,5%; chưa đến hạn là 40 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế liên thông một cửa là 5832/7297 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 79,9% trong đó 100% đúng hạn.

Đoàn giám sát kiểm tra số lượng hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bố trí 3 quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch và Văn hóa - Xã hội, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động tại đây. Bên cạnh đó, còn bố trí 3 máy đánh giá sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch; trang bị hệ thống camera giám sát bên trong và ngoài; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử,... để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC tại phường; khi đến thực hiện TTHC, người dân còn được truy cập wifi miễn phí, làm việc trong không gian thoáng mát, người dân không biết cách ghi được hỗ trợ ghi tờ khai; qua đó góp phần tạo sự hài lòng cho người dân.

Đoàn kiểm tra hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Qua giám sát, Đoàn nhận thấy Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính công của thị xã; bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người dân và doanh nghiệp đến liên hệ; cán bộ công chức trực làm việc có thái độ tích cực, niềm nở, đều đủ tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số thủ tục còn trễ hạn theo quy định chưa có giải pháp hiệu quả, chưa có chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức làm việc theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ…

Buổi làm việc giữa Đoàn giám sát với phường Đức Thuận

Thay mặt Đoàn, đồng chí Hoàng Bá Khang - Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được về tình hình giải quyết TTHC tại phường Đức Thuận, đồng thời chỉ ra những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới, xác định làm tốt công tác CCHC là góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Do vậy cần quan tâm, động viên, thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ phục vụ, cũng như quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ; xử lý nhắc nhở đối với cán bộ gây nhũng nhiều cho người dân; đối với các kiến nghị của phường, Đoàn sẽ ghi nhận và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã cũng như kiến nghị đến các ngành có liên quan xem xét, giải quyết./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.358.866
    Online: 10