Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BTV, ngày 27 tháng 3 năm 2022 của Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, triển khai Đề án 202 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về nâng cao hoạt động mặt trận, đoàn thể và tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2022; trong thời gian từ ngày 06/4/2022 đến ngày 20/4/2022 Hội LHPN phường Nam Hồng đã tổ chức thành công hội nghị tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ tại 8/8 chi hội tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã quán triệt, tuyên truyền nhiều văn bản quan trọng, cụ thể: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Đề án số 202 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về “đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết Hội đồng nhân dân 2 cấp; Tuyên truyền BHYT, BHXH tự nguyện; các quy định về hôn nhân gia đình, hộ tịch, chứng thực; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, lồng ghép nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng phường Nam Hồng đạt chuẩn văn minh đô thị, đô thị văn minh.

Đồng chí Bùi Tuấn - Thị ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng tại Chi hội  TDP 1

Đồng chí Trần Xuân Thắng - Trưởng phòng Tư pháp tuyên truyền về các quy định về hôn nhân gia đình, hộ tịch, chứng thực

Đồng chí Nguyễn Thị Thắm - TUV, Chủ tịch Hội LHPN thị xã quán triệt Đề án 202 của BCH Đảng bộ thị xã

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN phường quán triệt các nội dung của Nghị quyết và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chào mừng thành công đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.505.322
    Online: 95