Vừa qua, Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện BHXH, BHYT toàn dân năm 2021 và quý I năm 2022. Triển khai nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2022. Đến dự có Phó giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Tuấn Bình cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh. Về phía thị xã có lãnh đạo UBND - UBMTTQ, các phòng, ban ngành, đoàn thể thị xã và các phường, xã.  Phó chủ tịch UBND thị xã Đinh Văn Hồng và Giám đốc BHXH thị xã Hồ Văn Phong chủ trì hội nghị.

Năm 2021, quý I năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở, Bảo hiểm Xã hội thị xã và các phòng, ngành, đơn vị liên quan đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Đồng chí Hồ Văn Phong – Giám đốc BHXH báo cáo tại hội nghị

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể đã đổi mới phương pháp tuyên truyền đa dạng, linh hoạt phù hợp từng thời điểm; nội dung truyền thông theo chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt và tập trung về cơ sở theo nhóm nhỏ với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng nên chính sách BHXH, BHYT đã được lan tỏa rộng rãi

Tính đến 31/12/2021, số thu BHXH, BHTN, BHYT là 134,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm);  tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96% dân số (vượt 1% chỉ tiêu HĐND thị xã giao là 95%); tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 44% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia (vượt 3% chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 41%); công tác thu BHYT học sinh đạt 100% trường và học sinh tham gia;

Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT điện tử có 200 đơn vị đăng ký/303 đơn vị tham gia BHXH, đạt 67% và trên 90% đơn vị đã đăng ký thường xuyên giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT điện tử; Cài đặt ứng dụng VssID cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT đã thực hiện phê duyệt cho 12.160 người đăng ký hợp lệ đạt 175% kế hoạch tỉnh giao, đạt trên 77% tỷ lệ người dân đăng ký đã sử dụng ứng dụng.

Việc giải quyết, chi trả các chế độ chính sách cho người lao động tham gia BHXH, BHYT được thực hiện khá tốt; tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH kịp thời, an toàn với số tiền trên 210 tỷ đồng. Chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân ATM theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã có 1.151 người đăng ký/4.265 người hưởng, đạt 26,98%; Kịp thời thực hiện giảm quỹ TNLĐ-BNN từ 5% xuống 0% cho 246 đơn vị với số tiền 1,2 tỷ đồng, giảm 1% quỹ BH thất nghiệp cho 246 đơn vị với số tiền 2,5 tỷ đồng. Tiếp nhận, xét duyệt, chi trả kịp thời chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưỡng bị ảnh hưỡng bởi Covid19 theo nghị quyết 116/NQ-CP cho 5.077 người theo đúng quy định.

Một số địa phương, đơn vị đã phát huy được vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo ở cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội tại địa phương. Công tác khám, chữa bệnh BHYT có nhiều chuyển biến tích cực, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo. Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì tỷ lệ dư nợ còn cao so với toàn tỉnh, vẫn còn tình trạng các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động nhưng chưa có giải pháp xử lý; chi khám chữa bệnh BHYT còn vượt dự toán được giao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới,  Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân yêu cầu BHXH thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn dân; thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh tuyên truyền, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng và chính quyền; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT.

 Tham luận tại hội nghị, đại biểu các phường, xã, các đoàn thể đã nêu lên những khó khăn, thuận lợi cũng như những cách làm hay và sáng tạo trong cách tuyên truyền vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện, đặc biệt là tuyên truyền theo nhóm nhỏ, đến tận hộ gia đình, ra mắt mô hình "nuôi lợn nhựa tiết kiệm hàng ngày" trong cán bộ, hội viên nông dân, phụ nữ nhằm tạo điều kiện cho hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện an sinh lâu dài.

Phát biểu của đại lý thu Hoàng Thị Hoa Quế

Phát biểu của đại diện xã Thuận Lộc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Tuấn Bình và kết luận hội nghị của đồng chí PCT UBND thị xã Đinh Văn Hồng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của BHXH thị xã đã thực hiện được trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Đối với các kiến nghị đề xuất của các đại biểu, BHXH thị xã cần phải tiếp thu để tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới.  

Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình - Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó giám đốc BHXH Tỉnh và PCT UBND thị xã yêu cầu: Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân thị xã cần phát huy vai trò trách nhiệm từng thành viên, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện. Về phía BHXH Hồng Lĩnh cần tiếp thu, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể và các đại lý trong việc tuyên truyền, vận động, cấp thẻ… khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

 BHXH thị xã tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với phòng chống dịch Covid-19. Bám sát các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh và thị xã, phối hợp với các phòng ngành, đơn vị để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tăng cường cách cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH. Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ, trả kết quả tại bộ phận “một cửa” BHXH và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã …

Đồng chí Đinh Văn Hồng – Trưởng BCĐ thực hiện BHXH, BHYT toàn dân thị xã kết luận HN

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là tại các Công ty doanh nghiệp. Phát huy các mô hình hay trong phát triển đối tượng để lan tỏa trong công tác tham gia BHXH, BHYT tự nguyện phấu đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình trao Bằng khen cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2021

Tặng Bằng khen cho 03 đồng chí có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020 – 2021

Nhân hội nghị này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể Bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Lĩnh và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.510.529
    Online: 81