Chiều 22/4, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 16 điểm cầu với 2.430 đảng viên trong toàn thị tham gia.

Tại điểm  cầu nhà Văn hóa thị xã có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Đảng viên các đảng bộ, chi bộ: Cơ quan Chính quyền; Công an thị xã; Trung tâm y tế thị xã; Trường Trung cấp Kỹ Nghệ Hà Tĩnh; Kho bạc Nhà nước; Tòa án nhân dân thị xã; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã; Thi hành án dân sự; Bảo hiểm xã hội thị xã; Hạt Kiểm lâm; Ban Quản lý Rừng phòng hộ; Công ty CP xây dựng Cầu đường bộ I; Công ty CP tập đoàn xây dựng An Phú; Công ty CP Môi trường đô thị; Công ty CP Thương mại & Du lịch Bắc Hà Tĩnh; Công ty TNHH Hải Ngọc; Công ty TNHH Như Nam

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa thị xã

Tại hội nghị, Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, phân tích những truyền thống văn hóa đặc trưng, vừa hài hòa trong nền văn hóa đa dạng Việt Nam, vừa mang những nét riêng  của con người Hà Tĩnh.

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt tại hội nghị

Việc khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và truyền thống văn hóa, con người sẽ trở thành nguồn sức mạnh mềm có giá trị và thành công trong quá trình phát triển. Chính ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và truyền thống văn hóa của quê hương, con người Hà Tĩnh đã trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để Nhân dân tỉnh nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vươn lên chiến thắng thiên tai, địch họa, xây dựng và phát triển.

Các đại biểu tham dự tại đầu cầu UBND phường Bắc Hồng

Hội nghị cũng được nghe các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người đưa Hà Tĩnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại điểm cầu Thị ủy Hồng Lĩnh

Đặc biệt, trong nội dung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong đó các nhóm giải pháp tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai như: Tổ chức quán triệt sâu sắc các quy định của Trung ương, của tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt đầu tư công; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thu hút đầu tư đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với phát triển văn hóa, các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách của mỗi con người Hà Tĩnh.

Đồng chí Bùi Tuấn - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2022

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, khẳng định những kết quả nổi bật đáng tự hào trên các lĩnh vực của tỉnh trong suốt chặng đường hơn 190 năm thành lập, nhất là trong hơn 30 năm tái lập tỉnh, 30 năm thành lập thị xã Hồng Lĩnh. Khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tăng cường giáo dục giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng, bồi đắp ý chí tự lực tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long kết luận hội nghị

 Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, phải thường xuyên tự soi, tự sửa, thẳng thắn trong góp ý phê bình. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Thực hiện nghiêm Kết luận số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo QPAN…góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.504.979
    Online: 80