Sáng nay 14/4/2022, Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh khóa VII đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất) để bàn, quyết định 5 nhóm nội dung quan trọng trong lĩnh vực đầu tư công, huy động nguồn lực xây dựng xã Thuận Lộc trở thành phường vào năm 2025, hỗ trợ bồi dưỡng thêm đối với người tham gia công việc tại các chi đoàn, chi hội. Bà Đào Thị Anh Nga - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ông Trần Đình Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về dự.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã xem xét, thảo luận các nội dung do Ủy ban nhân dân thị xã trình về các dự thảo nghị quyết, gồm: Danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 ngân sách thị xã; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025; Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng xã Thuận Lộc đến năm 2025 đạt tiêu chí thành phường; Về mức hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn và quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công viên trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1).

Đồng chí Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã thay mặt UBND thông qua các tờ trình tại kỳ họp

Đồng chí Đặng Minh Khang - Thị ủy viên, UV TT HĐND, Trưởng ban KTXH trình kỳ họp báo cáo thẩm tra của Ban

Đồng chí Hoàng Bá Khang - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Trưởng ban Pháp chế trình kỳ họp báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

Các nội dung kỳ họp lần này rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh khóa VII, tập trung huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, tại kỳ họp ngoài các báo cáo thẩm tra, đã có tới 15 lượt ý kiến của đại biểu HĐND thị xã tập trung thảo luận, làm rõ thêm các nội dung. Trong đó, tập trung bàn sâu về hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn; về trình tự, thủ tục trong ban hành các nghị quyết là văn bản QPPL; làm rõ thêm danh mục một số công trình, dự án cần đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại kỳ họp

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

 Sau một buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa VII đã thành công tốt đẹp và thông qua 5 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận các đại biểu HĐND thị xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn thị xã. Ngay sau kỳ họp này, thay mặt HĐND thị xã, đồng chí yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thị xã đã được thông qua. Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, các Tổ đại biểu HĐND thị xã, các vị Đại biểu HĐND thị xã, tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thị xã đã ban hành.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.505.112
    Online: 91