Chiều ngày 21/01, UBND  phường Nam Hồng đã tổ chức thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động và người sử dụng lao động theo quy định. Đồng chí Trần Quốc Chế - Chủ tịch UBND phường Nam Hồng chủ trì hội nghị.

Nhằm giải quyết việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo Quyết định số 51/2021-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh và hỗ trợ hộ kinh doanh theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND phường đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường, tổ chức hướng dẫn chi tiết về đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, phương thức chi trả; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện và trực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận giao dịch và trả kết quả UBND phường. Sau thời gian nhận hồ sơ UBND phường đã nhận được tổng số 113 hồ sơ trong đó có 47 hồ sơ theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 32 hồ sơ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 34 hồ sơ theo Quyết định 51/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kết quả có 93 hồ sơ đề nghị UBND thị xã xét hỗ trợ; 20 hồ sơ đề nghị trả lại do chưa đủ các điều kiện để hỗ trợ. Trong quá trình thẩm định, UBND phường đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, có sự phối hợp chặt chẽ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, góp phần để nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, vượt qua khó khăn do đại dịch, ổn định cuộc sống và sản xuất./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.352.708
    Online: 64