Chiều ngày 18/01, BTV Thị ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai các kết luận, quy định của TW và các Nghị quyết của Thị ủy. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 7 điểm cầu ở hội trường lớn Thị ủy và các phường, xã với gần 400 đại biểu tham dự. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Văn Hồng - UVBTV Thị ủy - PCT UBND thị xã quán triệt Nghị quyết số 01- NQ/ThU, ngày 01/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường lãnh đạo cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 02 -NQ/ThU, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển du lịch văn hóa - tâm linh trên địa bàn đến năm 2025.

Nghe đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ; Quy định 37-QĐi/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Đinh Văn Hồng - UVBTV Thị ủy - PCT UBND thị xã quán triệt nội dung một số nghị quyết

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã triển khai Kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết 05-NQ/TU, Nghị quyết 06-NQ/TU; Nghị quyết 08-NQ/TU; Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 01-NQ/ThU, Nghị quyết số 02-NQ/ThU của Thị ủy.

Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long quán triệt Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW

BTV Thị ủy yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ các địa phương, đơn vị căn cứ các nghị quyết và kết luận để xây dựng chương trình hành động, đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết kịp thời, hiệu quả., góp phần đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.407
    Online: 47