Sáng nay (18/01), Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được kết nối đến 420 điểm cầu ở cấp huyện, cấp xã với sự tham dự của hơn 18 ngàn đại biểu.

Điểm cầu thị xã Hồng Lĩnh

Tại thị xã Hồng Lĩnh có 7 điểm cầu ở hội trường lớn Thị ủy và các phường, xã với gần 400 đại biểu tham dự.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU

Nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định các nghị quyết được quán triệt là những nghị quyết trọng tâm, chiến lược, mang tính xuyên suốt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các địa phương, đơn vị căn cứ các nghị quyết và chương trình hành động của UBND tỉnh, đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết kịp thời, hiệu quả./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.800
    Online: 73