Sáng ngày 21/7/2021, Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VIII. Đến dự khai mạc có đồng chí Lê Thị Vân - Trưởng phòng Lý luận - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo tỉnh; đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đại diện lãnh đạo các ban XD Đảng, cùng 27 học viên là cán bộ, hội viên, đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng.

 Lớp sơ cấp lý luận chính trị học tập trong thời gian 01 tháng với 18 chuyên đề các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; Nguồn gốc và cơ sở thế giới xung quanh; Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; Vấn đề Quốc phòng - An ninh đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…và 01 chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài ra, các học viên còn phải tham gia nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả khóa học.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã nhấn mạnh trong tình hình đại dịch COVID -19 diễn biến phức tạp nên giao nhiệm vụ cho giảng viên, học viên tham gia lớp học đảm bảo thực hiện 5K phòng chống dịch an toàn, nghiêm túc, thực hiện quy chế lớp học theo quy định, hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Đồng chí cũng nhấn mạnh: trong thời gian được các cơ sở Đảng cử đi học là điều kiện để học viên tiếp cận với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chủ trương của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và cũng cố niềm tin vững chắc vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua khóa học này, các học viên cũng sẽ được trang bị những vấn đề cơ bản về phương pháp luận khoa học, nâng cao bản lĩnh chính trị phục vụ yêu cầu trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương của mình.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Đây là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định của Trung ương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.415.388
    Online: 14