Trong hai ngày 27 và 28/5/2021, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đảng viên là cán bộ, giáo viên các bậc học trên địa bàn và đảng viên của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

    Trước khi bước vào hội nghị, các học viên đều thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, khử khuẩn, giữ đúng khoảng phòng chống dịch trong hội nghị. Hơn 1.000 cán bộ, giáo viên các bậc học trên địa bàn và đảng viên của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tham gia học Nghị quyết lần này được chia thành 3 lớp.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khai mạc hội nghị

    Tại hội nghị, các thành phần tham dự đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia và quốc phòng Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết 

    Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp  mỗi cán bộ, đảng viên các chi bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục nắm vững những nội dung trong các văn kiện Đại hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, để sớm đưa Nghị quyết XIII của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.627
    Online: 66