Trong thời gian qua, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp đã có sự tác động tích cực, hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh....

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thị xã Hồng Lĩnh

    Trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã có nhiều cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phát huy được vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách làm việc dân chủ, nói đi đôi với làm. Việc xây dựng nông thôn mới đã chứng kiến sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, đã đóng góp nhiều công sức, tinh thần, vật chất để ngày càng cũng cố, nâng cao và giữ vững các tiêu chí; kinh tế - xã hội có sự chuyển biến tích cực, chỉnh trang đô thị tại các phường từ phong trào trở thành cao trào mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,6%; thu hút có hiệu quả các dự án đầu tư vào sản xuất công nghiệp - TTCN, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các dịch vụ, thu hút được 64 dự án đầu tư, với lượng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có 34 dự án SXKD, với tổng mức đầu tư hơn 3000 tỷ đồng; đạt 49/59 tiêu chí đô thị loại 3, hệ thống đường giao thông, mương thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng, nhà văn hóa trên toàn thị xã cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân, diện mạo đô thị xanh, sạch đẹp và hướng tới hiện đại ngày càng rõ nét. Trong các phong trào và những thành tích đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình có sức lan tỏa sâu rộng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long báo cáo kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

    Một số phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đạt kết quả nội bật như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, thiết thực trong thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể luôn hướng về cơ sở, hướng về nhân dân, chăm lo cuộc sống cho nhân dân, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dành rất nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng đô thị, trường học, nhà văn hóa; quan tâm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND thị xã đã ban hành 10 nghị quyết chuyên đề về cơ chế hỗ trợ người dân kinh phí xây dựng và chỉnh trang các công trình, dự án phát triển đô thị; phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, TTCN và thương mai - dịch vụ; hỗ trợ nhân dân kinh phí tham gia đóng BHXH tự nguyện, BHYT...nhằm đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, đồng thời đó cũng chính là động lực thúc đẩy các phong trào.

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết 05-CT/TW của Bộ Chính trị

    Với tinh thần chỉ đạo: Không có ai bị bỏ lại phía sau, trong suốt nhiệm kỳ qua, cả hệ thống chính trị của thị xã Hồng Lĩnh đã thể hiện sự quyết tâm cao trong cuộc vận động “Vì người nghèo”, thực hiện tốt các chính sách xóa đói, giảm nghèo, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều công trình, phần việc giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, nhất là phối hợp với ngân hàng chính sách tạo điều kiện để nhân dân vay vốn sản xuất, kinh doanh, một số đoàn thể tổ chức trao tăng giống cây trồng, vật nuôi tạo sinh kế giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo; MTTQ và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động, tham gia quyên góp ủng hộ xây dựng được 74/78 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có bản đã giải quyết xong nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn trên toàn thị xã; bình quân hàng năm trao trên 3 ngàn suất quà với trị giá hơn 2 tỷ đồng cho các gia đình khó khăn, chính sách nhân dịp lễ tết.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 05-CT/TW của Bộ Chính trị

    Trong 05 năm qua đã có 490 mô hình, điển hình được các đơn vị, địa phương đăng ký, đến nay đã công nhận được 340 mô hình, trong đó có 66 mô hình được khen thưởng, vinh danh. Đặc biệt một số mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được sức lan tỏa lớn như: Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo ở Đảng bộ phường Nam Hồng và Đảng bộ phường Đức Thuận. Tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức ở Đảng bộ cơ quan Chính quyền. Thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức ở Trung tâm hành chính công Thị xã. Cán bộ, công chức đồng hành cùng nhân dân thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới của chi bộ Khối dân. Gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở Đảng bộ cơ quan Thị ủy. Thực hiện nghiêm tác phong công tác và tác phong sinh hoạt đúng chuẩn mực ở Đảng bộ Công an và Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã....Và rất nhiều mô hình, điển hình trong công tác xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới ở trong cộng đồng dân cư đã và đang có sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo thành các phong trào thi đua sôi nổi.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 

    Có thể nói việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách và lâu dài; các tổ chức, cá nhân đã có ý thức cao hơn trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách; tính chiến đấu tự phê bình và phê bình trong Đảng của cán bộ, đảng viên ngày càng cao; tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 

    Thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình, mô hình hay; tiếp tục chỉ đạo mỗi đảng bộ lựa chọn 2 - 4 tập thể, mỗi chi bộ lựa chọn 2 - 3 cá nhân mới để bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình; chú trọng công tác biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.747.374
    Online: 84