Chiều ngày 27/4, Đảng ủy cơ quan Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị uỷ tại Đảng bộ cơ quan Thị ủy.

    Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy cơ quan Thị ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, đơn vị. Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để các đảng viên hiểu đúng nội dung, tinh thần của chỉ thị, nghị quyết, từ đó xác định đúng tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc tự học tập, nghiên cứu để tự soi, tự sửa, tăng cường trau dồi phẩm chất, đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, đã ban hành được Quy định số 25-Qđi/ĐU, ngày 20/4/2021 về một số tiêu chí cơ bản để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với gương điển hình “Người cán bộ làm công tác xây dựng Đảng”, với 6 tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Nhờ vậy nên nhận thức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan từng bước được nâng cao và đi vào chiều sâu. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm chính trị và các chi bộ thực hiện tốt. Chính vì vậy  mà 5 năm qua nhiều tập thể, cá nhân trong Đảng bộ đạt kết quả cao về thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Hoàng Bá Khang - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Thị ủy khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Thị ủy trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05. Đồng chí nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét từ người đứng đầu cho đến mỗi cán bộ, đảng viên; tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp hơn; kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan, đoàn thể, địa phương … Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trưởng đoàn chỉ đạo cũng chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng bộ như: Mấy năm đầu thực hiên Chỉ thị chưa xây dựng được gương điển hình tiên tiến, tính tự giác tiên phong một số cán bộ vẫn hạn chế… Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Cơ quan Thị ủy tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập Bác, coi đây là việc làm thường xuyên trở thành tự giác, tự nguyện. Chỉ đạo các đảng viên bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề về thực hiện chỉ thị 05 đi vào chiều sâu của sinh hoạt tại các chi bộ.

đồng chí Hoàng Bá Khang - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Thị ủy kết luận hội nghị

    Tại hội nghị, Đảng uỷ cũng đã khen thưởng cho 01 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh 5 năm qua./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.764.067
    Online: 67