Chiều 29/4, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05.CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng.

    Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã đã tạo được bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long và Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng chủ trì hội nghị 

    Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã điều hành hội nghị

    Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng trở thành nền nếp ở các chi bộ, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tham luận của đồng chí Hà Huy Lục - Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng TDP 5 - phường Bắc Hồng

    Đặc biệt đã chú trọng việc nêu gương gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công vụ, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tạo không khí đồng thuận, ủng hộ trong xã hội.

Đại diện Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy - Công an thị xã tham luận tại hội nghị

    Trong 5 năm, thực hiện Chỉ thị 05 ở thị xã Hồng Lĩnh đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đại diện CLB ngân hàng máu sống thị xã phát biểu tham luận

    Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP- AN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng TX Hồng Lĩnh giàu đẹp, văn minh.

Phần tham luận của đại diện Hội LHPN thị xã

    Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo để đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của hội viên, đoàn viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp đặc điểm từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng biểu dương, ghi nhận những kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh trong 5 năm qua.

    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ thị xã tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tập trung nêu gương người đứng đầu; quan tâm xây dựng, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình, mô hình hay; chăm lo công tác cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức vì sự phát triển chung của thị xã. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; MTTQ, đoàn thể chính trị các cấp phát huy vai trò giám sát, phản biện và góp ý đối với việc thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - TUV, Bí thư Thị ủy kết luận hội nghị và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

    Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: các Đảng bộ, chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, Đảng bộ và cả hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tư giác và thường xuyên, phát huy vai trò của người đứng đầu. Việc học tập và làm theo Bác là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dưng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và chính trị, ngăn hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với phương châm: cán bộ lãnh đạo trước, đảng viên sau và lan tỏa trong nhân dân, học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo Bác, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, Đảng viên, công chức , viên chức hàng năm ; thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ…

Vinh danh các tập thể tiêu biểu..

..và các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh biểu dương, khen thưởng 23 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thị xã trong 5 năm qua./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.741
    Online: 59