Đó là đánh giá của Đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ cơ quan Chính quyền thị xã Hồng Lĩnh vừa diễn ra sáng ngày 27/5/2021.

    Cùng dự và chỉ đạo có đồng chí Đặng Ngọc Huấn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, đồng chí Hoàng Bá Khang - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Trưởng đoàn công tác của Thị ủy tại Đảng bộ CQCQ và đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Thị ủy.

    Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy cơ quan Chính quyền thị xã đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, đơn vị, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hệ thống chính trị, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và người lao động trong cơ quan từng bước được nâng cao và đi vào chiều sâu. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng ban, các đoàn thể và chi bộ cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng từ đó phần nào khắc phục việc đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc của đảng viên. Nhờ thực hiện Chỉ thị 05 mà 5 năm qua nhiều tập thể, cá nhân trong Đảng bộ đạt kết quả khả quan về thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đặc biệt trong năm 2020, có 9/11 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 96/99 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen tập thể trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Chính quyền trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05. Đồng chí khẳng định Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến rõ nét trong Đảng bộ cơ quan chính quyền, từ người đứng đầu cho đến mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lao động; tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp hơn; nhiều đảng viên là tấm gương mẫu mực về sự tận tụy trong công việc và  trách nhiệm, thái độ ân cần khi tiếp xúc, giải quyết công việc của tổ chức, công dân,… Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thị ủy cũng chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05 tại Đảng bộ cần thẳng thắn nhìn nhận và đề ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới, như: Vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên bị suy thoái về lối sống bị xử lý kỷ luật; vi phạm chính sách Dân số KHHGĐ còn xảy ra; một số nhiệm vụ chính trị được Thị ủy giao tham mưu vẫn còn chậm; còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tận tụy với công việc; việc thực hiện quy chế hội họp, kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chưa nghiêm túc. Việc chỉ đạo kiện toàn bộ máy một số phòng, ban, đơn vị vẫn còn chậm,… Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ cần tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Thực hiện các chuyên đề gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) vào nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo. Nhân rộng các mô hình điển hình, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương Bác.

Tặng giấy khen cho 2 tập thể..

..và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

Đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền kết luận hội nghị

    Tại hội nghị có 02 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy biểu dương khen thưởng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 970.037
    Online: 67