Đảng ủy phường Bắc Hồng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Đặng Thanh Hải - Bí thư Thị ủy, đồng chí Hoàng Bá Khang - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại phường Bắc Hồng.

    Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường Bắc Hồng đã được gắn với chủ đề hàng năm và được tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 85%. Qua đó, đã có sự chuyển biến ngay từ cấp uỷ, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt từ phường xuống các tổ dân phố, các tổ chức chính trị xã hội. Cán bộ và nhân dân đã nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, tạo sự đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong điều hành của cấp uỷ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân. Việc thực hiện học tập và làm theo được gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các chi bộ, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập làm theo... Nhờ đó, đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp trong cán bộ, đảng viên bằng những việc “làm theo” về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao phong cách, tác phong người đứng đầu, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên, đặc biệt đẩy mạnh nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Từ đó, đã có tác động tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm chuyển biến về tư tưởng nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt các chủ trương về cải cách hành chính, tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động chính quyền, xây dựng tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Tại hội nghị, Đảng ủy phường Bắc Hồng đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi những cách làm hay, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Theo đó, trong năm 2021, Đảng ủy phường Bắc Hồng đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Trong đó, Đảng uỷ phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc trọng tâm chủ đề học tập làm theo năm 2021 trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề theo định hướng gắn với kiểm tra, đánh giá, rà soát kết quả triển khai thực hiện. Tiếp tục gắn việc học tập làm theo với thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các mô hình điểm và các điển hình tiên tiến; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Triển khai kế hoạch, xây dựng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực trong thực hiện Chỉ thị 05của Bộ Chính trị giai đoạn (2021-2025) đi vào hoạt động thực sự hiệu quả...

    Nhân dịp này, Đảng ủy phường Bắc Hồng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 Của Bộ Chính trị giai đoạn (2016- 2020)./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 754.912
    Online: 23