Hội Nông dân xã Thuận Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2020-2025. Có 21 đại biểu tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của xã đã về dự hội nghị.

     Trong những năm qua phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo ở xã Thuận Lộc được xác định là phong trào trọng tâm của Hội. Hội đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động, tập huấn nâng cao kiến thức về sản xuất kinh doanh cho hội viên, nông dân. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tham quan học tập kinh nghiệm SXKD nhằm giúp các hội viên có thêm kiến thức để phát triển kinh doanh. Đặc biệt Hội đã đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội hàng năm giải quyết cho hàng ngàn lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất. Hiện nay tổng dư nợ gần 3 tỷ đồng với 72 thành viên tham gia. Riêng năm 2025 Hội Nông dân xã Thuận lộc đã vay vốn quỹ hội Nông dân tỉnh với số tiền 300.000.000đ để xây dựng 10 mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Phối hợp với các ngành có liên quan làm thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Chính vì vậy hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm được tăng lên. Năm 2015 toàn xã có 210 hộ SXKD giỏi các cấp đến năm 2020 có 354 hộ trong đó số hộ SXKD giỏi cấp tỉnh có 5 hộ, cấp thị xã có 103 hộ, cấp cơ sở có 262 hộ. Điển hình trong phong trào SXKD giỏi đó là hộ ông Nguyễn Tiến Oánh, ông Trần Văn Khắc chi hội thôn Chùa, chị Nguyễn Thị Lĩnh thôn Hồng Nguyệt…. Mỗi năm cho thu nhập lãi ròng hơn 100 triệu đồng. Qua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, tương thân tương ái giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Năm 2015 trên địa bàn xã có 97 hộ nghèo chiếm 16% hộ Nông dân đến năm 2020 tổng số hộ nghèo còn 49 hộ chiếm 4,23% giảm 11% so với năm 2025.

       Tuy vậy, phong trào SXKD giỏi vẫn còn một số hạn chế như: Việc nhân rộng mô hình còn gặp nhiều khó khăn; sự phối kết hợp giữa các ngành chưa thực sự đồng bộ nên chưa phát huy được lợi thế tiềm năng của từng vùng, nhiều hộ nông dân còn thiếu vốn, thiếu kiến thức KHKT; vẫn còn một bộ phận nông dân trông chờ ỷ lại, chưa tích cực thi đua sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của địa phương để phát triển sản xuất, giảm nghèo và vươn lên làm giàu.….

     Tại hội nghị Hội Nông dân xã Thuận Lộc đã đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2025 đó là: Xây dựng ý chí, lòng quyết tâm vươn lên làm giàu, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, hạn chế tái nghèo. Đưa phong trào phát triển theo chiều sâu cả về số lượng và chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực làm cơ sở cho việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỷ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý với quan hệ sản xuất phù hợp, người nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất góp phần xây dựng nền sản xuất hàng hoá có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Hàng năm có trên 60% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.929.508
    Online: 73