Xác định rõ vị trí quan trọng của công tác dân vận, trong những năm qua, công tác dân vận chính quyền của thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

        Dân vận chính quyền để làm cho Nhân dân hiểu hơn công việc chính quyền, cùng đồng tình hỗ trợ chính quyền hoàn thành nhiệm vụ, mối đoàn kết giữa dân và các cơ quan Nhà nước ngày càng tăng cường và có chiều sâu thực sự. Dân tin vào chính quyền.Dân vận chính quyền không phải là việc khó, xa lạ, mà gần và gắn với cuộc sống hàng ngày, công việc hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, thể hiện qua: Phong cách, lối sống, thái độ ứng xử, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ vì cộng đồng của cán bộ, công chức, viên chức để làm gương cho nhân dân noi theo.Thái độ ứng xử, giao tiếp khi tiếp xúc với nhân dân.Thái độ xử lý công việc khi dân đề đạt, dân cần và dân yêu cầu. Kết quả trong đề ra và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách do Đảng, Nhà nước đề ra sau khi vận động nhân dân thực hiện phủ hợp với quy định của Pháp luật và hợp lòng dân.Từ nhận thức như vậy, trong thời gian qua thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và đã đạt nhiều hiệu quả hết sức khả quan.

        Theo đó, công tác dân vận chính quyền ở thị xã Hồng Lĩnh được gắn với các nhiệm vụ cụ thể. Điểm nổi bật nhất là trong công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới. Chính quyền phối hợp các đoàn thể hai cấp trên địa bàn đã vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia hiến đất, hiến tài sản, đóng góp xây dựng chỉnh trang đô thị theo các cơ chế hợp lòng dân. Năm 2019 toàn thị xã có 67 tuyến đường giao thông trong khu dân cư được chỉnh trang với chiều dài trên 12 km; tổng kinh phí thực hiện trên 73 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự đóng góp 36,7 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đô thị năm 2019 đạt trên 835 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự xây dựng đạt 280 tỷ đồng. Tiêu biểu có những tuyến phố đã hiến trên hàng trăm m2 đất để làm đường, cá biệt có dòng họ ở Đức Thuận đã tích cực di dời cả nhà thờ họ để hiến đất làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Riêng năm 2020, toàn Thị xã có 100 công trình chỉnh trang đô thị được đăng ký thực hiện, nhận thức của nhân dân về chủ thể trong xây dựng và chỉnh trang đô thị đã được thay đổi rõ rệt. Các dự án giao thống và xây dựng trên địa bàn được nhân dân đồng thuận cao trong công tác phối hợp giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng.

Tuyến phố Sử Hy Nhan - Tuyến phố văn minh đô thị

        Cùng với chỉnh trang đô thị, việc xây dựng và nâng cao nếp sống văn hóa - văn minh đô thị đã thực sự đi vào đời sống Nhân dân từ những việc làm và hành động cụ thể. Nhân dân tự nguyện xây dựng và thực hiện hương ước, tham gia xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích, danh thắng, bảo tồn lễ hội truyền thống. Hàng chục chương trình diễn đàn hỏi - đáp pháp luật gắn với đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường, xã tại các thôn, tổ dân phố được người dân tham gia tích cực góp phần giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, khiếu nại, khiếu kiện giảm hẳn, chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên rõ rệt. Các đề án: phòng chống ma túy, quy chế an ninh trật tự trường học, quy chế hoạt động của tổ liên gia… được nhân dân tự giác phối hợp thực hiện nghiêm túc, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Thị xã.

        Bên cạnh đó việc bảo đảm trật tự đô thị và công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Những năm qua, cùng với việc duy trì hoạt động thường xuyên của lực lượng quản lý trật tự đô thị và công an, UBND thị xã đã chỉ đạo chính quyền phường, xãphối hợp trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân kinh doanh, buôn bán xung quanh các cổng trường học; đẩy mạnh tuyên truyền để 100% hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Đồng thời, thông báo cấm các hộ kinh doanh, buôn bán tự phát thức ăn đường phố tại khu vực cổng các trường học; chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp phường, xã thường xuyên ra quân bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; duy trì tuần tra, nghiêm cấm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, tổ chức giải tỏa, tháo dỡ, thu giữ các vật dụng vi phạm... Không chỉ ở các phường, ngay ở xã nông thôn mới Thuận Lộc cũng có nhiều đổi mới trong công tác vệ sinh môi trường, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí Vệ sinh môi trường và ATVSTP.

 

Nhân dân tích cực xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

        Điểm nhấn trong công tác dân vận chính quyền được các cấp, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh thực hiện có hiệu quả là việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Với tinh thần “gần dân, sát dân”, bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân, hệ thống chính quyền của thành phố đã duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng; phân công rõ trách nhiệm của người trực tiếp tiếp dân và xử lý đơn thư, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.Trong hai năm 2018 và 2019, UBND thị xã đã ban hành 10 văn bản để tổ chức thực hiện về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Trong 2 năm (2018-2019) đã thực hiện tiếp 541 lượt công dân, trong đó tiếp dân định kỳ 113 lượt, thường xuyên 428 lượt; UBND các phường, xã tiếp 434 lượt người trong đó tiếp định kỳ 240 lượt, tiếp thường xuyên 191 lượt. Trong tiếp nhận, phân loại, thống kê, xử lý và giải quyết đơn thư của công dân, UBND thị xã tiếp nhận 49 đơn, trong đó: tố cáo 05 đơn; khiếu nại 05 đơn; kiến nghị, phản ảnh 39 đơn. Thẩm quyền giải quyết của thị xã 49 đơn; UBND Thị xã đã giao Thanh tra thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết đến nay đã giải quyết 37 vụ, còn lại 02  vụ do phòng Tài nguyên và Môi trường đang xem xét tham mưu giải quyết. UBND phường, xã tiếp nhận 172 đơn các loại; tỷ lệ đã giải quyết đạt trên 90. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được UBND thị xã, các phòng ban, đơn vị UBND các phường, xã thực hiện đảm bảo quy định của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Nhiều kiến nghị, đề xuất của nhân dân được giải quyết kịp thời, qua đó tạo niềm tin của nhân dân với các cấp chính quyền.

        Chính quyền phục vụ nhân dân là chính, chính quyền luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường đối thoại với nhân dân, xử lý đơn, thư giải quyết khiếu nại, tố cáo, thị xã Hồng Lĩnh luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính. Theo đó, Thị xã quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Những vướng mắc khó khăn giữa các ngành được lãnh đạo Trung tâm hành chính công phối hợp lãnh đạo các ngành giải quyết kịp thời, nhất là trong lĩnh vực đất đai, thuế, bảo hiểm. Thị xã đã đầu tư gần 6 tỷ đồng trang sắm thêm cơ sở vật chất CNTT phục vụ tại các Trung tâm hành chính công, các phòng ban chuyên môn và UBND các phường, xã. Vì vậy, kết thúc năm 2019 toàn Thị xã đã giải quyếttrên26000 thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp với tỷ lệ trên 99,9% đúng hạn và trước hạn. Thị xã đã và đang triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 một cách quyết liệt, đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm quy chế thực hiện công khai xin lỗi khi chậm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp nên trong cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo Thị xã, các phòng ban, đơn vị đã luôn đồng hành cùng tháo gỡ khó khăn, xâu nối tích cực để giúp các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý cấp thiết. Vì vậy, năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 thị xã Hồng Lĩnh có 10 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Nhiều dự án đã và đang triển khai đảm bảo tiến độ như: Nhà máy may Havina do doanh nghiệp Hàn Quốc làm chủ đầu tư dự kiến giải quyết trên 4000 lao động, nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh do tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư…

Công nhân đang sản xuất tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh

        Công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo cũng được triển khai gắn chặt với công tác dân vận chính quyền. Năm 2019 thị xã huy động được hơn 2,9 tỷ đồng tặng quà nhân dịp lễ, tết cho đối tượng chính sách, già cả neo đơn, hộ nghèo; huy động 650 triệu đồng làm nhà tình nghĩa, đại đoàn kết. 6 tháng đầu năm 2020 huy động trên 2,6 tỷ đồng tặng quà lễ, tết; Phối hợp huy động nguồn lực làm mới cho 52 đối tượng (trong đó Tập đoàn Vingroup tài trợ từ 50 - 60 triệu/nhà). Thị xã luôn quan tâm công tác vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và vay vốn giải quyết việc làm, đến nay toàn Thị xã số vốn danh cho các chương trình này đã đạt trên 100 tỷ đồng (trong đó vốn giải quyết việc làm trên 25 tỷ đồng). Cùng với công tác xóa đói giảm nghèo, thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 93%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã đạt trên 35%, Thị xã luôn là đơn vị dẫn đầu trong phát triển bảo hiểm y tế trong học sinh sinh viên.

Trao quà cho trẻ em tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn

        Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhân lên những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong đó, Thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh, hiệu quả công việc của tổ chức và công dân, thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, cái tâm của đội ngũ cán bộ, công chức thực sự "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm thái độ, hành vi vi phạm dân chủ, xem thường quần chúng. Đổi mới lề lối làm việc, phục vụ nhân dân; phòng tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh hành chính, nhũng nhiễu nhân dân. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những bức xúc xã hội nổi cộm, nhất là các vụ, việc phức tạp kéo dài, thông qua tiếp dân, đối thoại, giải quyết thực chất, có lộ trình giảm dần, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ, việc phức tạp, không để phát sinh mới, giải quyết ngay từ lúc vụ, việc phát sinh tại cơ sở.Đặc biệt, sẽ quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan lực lượng vũ trang. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III và trở thành đô thị văn minh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.661.453
    Online: 47