Chiều ngày 2/8, UBND thị xã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã năm 2023. Đến dự có đồng chí Tôn Quang Ngọc, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đồng chí Tôn Quang Ngọc, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn

Để thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã năm 2023 đồng chí Tôn Quang Ngọc, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: Tại lớp tập huấn này, Chi cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết, cụ thể nghiệp vụ điều tra theo đúng phương án cho tổ trưởng, điều tra viên các phường xã; Các tổ trưởng, điều tra viên cần tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nghiệp vụ điều tra tại hội nghị tập huấn; Đồng chí đề nghị UBND các phường xã thực hiện cuộc điều tra thu nhập tại địa bàn theo đúng phương án quy định, tổng hợp và gửi kết quả về Chi cục Thống kê thị xã theo đúng kế hoạch. Trong quá trình điều tra cần phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, khai thác đúng, đủ thông tin thu nhập tại hộ, phản ánh xác thực thu nhập của nhân khẩu thực tế thường trú trên địa bàn.
 
Các thành phần tham gia lớp tập huấn 
Cuộc điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã được triển khai hàng năm ở các xã, phường trên địa bàn thị xã nói riêng, cả nước nói chung. Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp các cấp lãnh đạo đánh giá tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh.
 
Giảng viên truyền đạt một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã.
 
Tại lớp tập huấn các học viên được truyền đạt một số nội dung cơ bản đó là: Quy trình thu nhập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nhiệm vụ của các điều tra viên; Hướng dẫn thu thập thông tin; Thu nhập từ tiền lương tiền công; Hướng dẫn tổng hợp và suy rộng thông tin và hỏi - đáp nghiệp vụ./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.569.045
    Online: 65