Sáng ngày 10/03, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về dự án tái định cư đường trục chính trung tâm thị xã giai đoạn 1. Tham dự có các đồng chí Thường trực Thị ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị ủy; các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng các phòng ban, ngành có liên quan; Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư Dự án đường trục chính; Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ phường Bắc Hồng. Đồng chí Lê Thành Đông TUV, Bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Huy Hùng Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tổng số hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi GPMB dự án (giai đoạn 1) là 168 hộ; gồm: 134 hộ có đất nông nghiệp và 34 hộ có đất, vườn ở liền kề. cụ thể: Đất nông nghiệp: Đã bàn giao 100% mặt bằng của 134 hộ (33 hộ phường Bắc Hồng, 101 hộ phường Đức Thuận) cho chủ đầu tư thực hiện thi công dự án; đối với đất vườn ở: Có 34 hộ nằm trong phạm vi GPMB dự án. Đến nay, Hội đồng bồi thường, GPMB dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB dự án đối với 21 hộ; còn 13 hộ chưa hoàn thành. Trong số 13 hộ chưa đồng tình có 02 hộ không thuộc diện tái định cư nhưng chưa nhận tiền. Có 10 hộ đã được phê duyệt tại đợt 10, đợt 11 và đợt 12 chưa thống nhất nhận tiền, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các hộ này kiến nghị các nội dung sau: Về việc không trừ khoảng lùi xây dựng; về việc hỗ trợ kinh phí bóc phong hóa bùn, đất và đổ đất lu lèn đối với diện tích các lô quy hoạch đất ở; giá bồi thường tài sản đối với nhà gỗ theo bộ đơn giá của tỉnh thấp hơn nhiều so với đơn giá thị trường; xem xét điều chỉnh phương án tái định cư tại các lô đất khác có giá đất thấp hơn để gia đình có kinh phí đủ để làm nhà sau khi bị thu hồi đất....

Đồng chí Trần Xuân Đức - Phó Chủ tịch UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1).

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp để giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các  hộ dân chưa thống nhất về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy ghi nhận sự cố gắng trong công tác tuyên truyền của Hội đồng bồi thường, GPMB dự án và UBND phường Bắc Hồng và nêu lên một số quan điểm giải quyết các kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB dự án đối với 13 hộ còn vướng

Đồng chí Lê Thành Đông Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Thành Đông - Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Qua thảo luận cho thấy trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB dự án tái định cư đường trục chính trung tâm thị xã giai đoạn 1 còn có những lúng túng, tổ chức thực hiện chưa hiệu quả, công tác tuyên truyền vận động chưa thực sự đi sâu. Để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể tập trung cao để thực hiện dự án; Đối với những hộ đã đồng tình thì triển khai làm ngay còn những hộ chưa đồng tình thì tiếp tục tuyên truyền, vận động để có sự đồng thuận cao của người dân. Yêu cầu Hội đồng bồi thường, GPMB dự án và UBND phường Bắc Hồng tiếp tục tổ chức vận động thuyết phục để các hộ thống nhất nhận tiền bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Các kiến nghị đề xuất, giao các phòng chức năng xem xét kỹ các văn bản, các quy định của nhà nước để đưa ra phương án tối ưu; Cần có  sự thống nhất trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và phối hợp thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.084.528
    Online: 21