Sáng nay, 3/10 gắn với Lễ chào cờ đầu tháng 10, các cơ quan, đơn vị, phường, xã, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính thị xã Hồng Lĩnh năm 2022”.

Đồng chí Nguyễn Thu Thủy - Phó Trưởng phòng Nội vụ phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022 tại UBND thị xã

Để cuộc thi Tìm hiểu Cải cách hành chính thị xã Hồng Lĩnh năm 2022” đạt hiệu quả cao nhất, tại Lễ phát động lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phường, xã, ban ngành đoàn thể đều nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính (CCHC) vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp ở thị xã Hồng Lĩnh đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công tác CCHC, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã Hồng Lĩnh  luôn khuyến khích những cách làm hay, mới mẻ để tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ CCHC tại địa phương một cách hiệu quả, chất lượng nhất.

Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022 tại phường Đức Thuận

Đây là một trong những sáng kiến khi lần đầu tiên của thị xã tổ chức một Hội thi CCHC bằng hình thức trực tuyến nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trong thị đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của các cơ quan hành chính Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Lễ phát động cuộc thi gắn với lễ chào cờ đầu tháng tại phường Nam Hồng

Thông qua Hội thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.


Lễ phát động cuộc thi gắn với lễ chào cờ đầu tháng tại phường Đậu Liêu

Sau lễ phát động các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp để có giải pháp tích cực triển khai và tham gia Hội thi đạt kết quả tốt; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

Lễ phát động cuộc thi gắn với lễ chào cờ đầu tháng tại phường Trung Lương

Theo thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính thị xã Hồng Lĩnh năm 2022” thì đối tượng thi bao gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (từ 15 tuổi trở lên).

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm thị xã tại địa chỉ: https://tracnghiemhl.hatinh.gov.vn và được liên kết trên Cổng thông tin điện tử thị xã. Mỗi bài thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia.

Nội dung thi gồm: Các chủ trương, chính sách và nội dung liên quan đến cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tìm hiểu một số nội dung liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Thời gian thi bắt đầu vào thi từ 8h00’ ngày 07/10/2022 đến 0h00 ngày 08/11/2022. Thời gian công bố kết quả cuộc thi: Trước ngày 15/11/2022. Thời gian trao giải cuộc thi: Dự kiến trước ngày 30/11/2022.

Cơ cấu giải thưởng:

- Các giải cá nhân:

+ 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng, kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

+ 02 giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

+ 03 giải Ba: 1.000.000 đồng/giải, kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

+ 10 giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải, kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

 Khen thưởng cho các tập thể: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn, khen thưởng, trao giấy khen, kèm theo mức tiền thưởng 2.000.000 đồng cho 10 tập thể đạt thành tích cao nhất trong triển khai, phát động tham gia cuộc thi dựa trên các tiêu chí như: Đơn vị có số lượng người tham gia cuộc thi đông nhất, số người tham gia cuộc thi có đáp án đúng nhiều nhất, có thời gian trung bình thực hiện các bài thi nhanh nhất…/.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.595.228
    Online: 68