Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, trong những năm qua các cấp bộ Đoàn ở thị xã Hồng Lĩnh luôn khẳng định vai trò, vị trí của mình, ra sức thi đua lao động sáng tạo, lập thân lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ. Thông qua các chương trình hành động cách mạng của Đoàn - Hội đã tập hợp khích lệ đông đảo thanh niên tham gia vào các lĩnh vực đời sống xã hội, từ đó ngày càng xuất hiện thêm nhiều mô hình mới, gương điển hình, cách làm tiêu biểu góp phần vào việc hình thành và phát triển, xây dựng nên lớp thanh niên thời kỳ mới, có đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Công trình tuyến đường hoa thanh niên

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi thị xã Hồng Lĩnh đã xác định được vai trò, vị trí của mình, xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực, đổi mới và đa dạng hóa phương thức nâng cao về chất lượng giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng; nội dung phong phú, sâu sát với thanh niên; có nhiều cách làm sáng tạo, thích ứng linh hoạt, áp dụng hiệu quả công nghệ, phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng của tuổi trẻ.

Các công trình đã góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Các hoạt động được tổ chức thường xuyên và đi vào chiều sâu; nhiều việc mới, việc khó trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở các địa phương, đơn vị được Đoàn Thanh niên chủ động đăng ký, đảm nhận và thực hiện có hiệu quả; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên không ngừng được củng cố, mở rộng. Công tác tham mưu, chỉ đạo đến các tổ chức cơ sở Đoàn được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát sự định hướng của các cấp ủy đảng, chính quyền, gắn bó chặt chẽ với đời sống của thanh niên.

Đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Với phương châm “ Mỗi đoàn viên một chương trình hành động, mỗi chi đoàn một hoạt động, mỗi cơ sở đoàn một công trình thanh niên” nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hồng Lĩnh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, chung tay bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp với các hoạt động sôi nổi trong phong trào “Thứ 7 tình nguyện - Chủ nhật xanh”; triển khai hiệu quả các chương trình “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Vì một Việt Nam xanh”

Sau chiến dịch hè tình nguyện Ban thường vụ Thị đoàn đều họp rút kinh nghiệm, nêu gương điển hình, tạo sức lan tỏa...

Đặc biệt, phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Hành trình thứ 2 của lốp xe”... với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường; mô hình Khu vui chơi mini, hệ thống pano tuyên truyền, đường hoa thanh niên, thùng rác... bằng vật liệu tái chế, là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức 02 chương trình ý nghĩa: “Đổi rác thải nhựa lấy quà và cây xanh”, “Ve chai kết nối yêu thương”...

Tuyến đường cây thanh niên...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, toàn thị xã đã thành lập trên 35 lượt đội hình thanh niên xung kích với gần 2.000 lượt ĐVTN tham gia hỗ trợ khu cách ly, các điểm trực chốt, tổ chức đội tuyên truyền loa lưu động cùng nhiều đội hình tiêu biểu như: Đội ô tô tình nguyện, 8 đội đi chợ hộ, đội tình nguyện nấu ăn, 20 lá thư tình nguyện tham gia tuyến đầu....hỗ trợ truy vết, làm và trao tặng kính chống giọt bắn, trao tặng các cơ sở vật chất phòng chống dịch. Bên cánh đó, tổ chức Đoàn đã chủ động xã hội hóa được gần 300 triệu đồng và hàng trăm ngày công cho các hoạt động an sinh xã hội trong phòng chống dịch với nhiều mô hình tạo sức lan tỏa trong xã hội như: Chương trình “Đổi rác tái chế lấy khẩu trang, nước sát khuẩn”, “Gian hàng 0 đồng”.

Vườn hoa thanh niên...

Phong trào tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thường xuyên, cùng với các đợt tình nguyện cao điểm như tháng thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện, gắn với các ngày lễ , Tết đã vận động, triển khai hoạt động gây quỹ với số tiền gần 1, 3 tỷ đồng trao tặng hơn 4.200 suất quà cho người có hoàn cảnh ; hỗ trợ 17 đàn gà sinh kế cho hộ nghèo trị giá 30 triệu đồng; Hỗ trợ 280 triệu đồng khởi công xây dựng 6 nhà nhân ái, nhà “khăn quàng đỏ” , 700 ngày công và một số vật liệu sửa chữa 23 nhà ở hộ nghèo, gia đình chính sách... Phong trào hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, các hoạt động an sinh xã hội được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút nhiều tầng lớp xã hội tham gia, tạo được dấu ấn sâu sắc và sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Cột điện nở hoa...

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới”. Huy động hơn 5.000 ngày công của ĐVTTN tham gia phong trào, trong đó tập trung việc xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức và trách nhiệm của Nhân dân khi tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Phong trào chỉnh trang đô thị thu hút đoàn viên thanh niên tham gia.

 Bằng các hoạt động cụ thể các cấp bộ Đoàn trong toàn thị đã triển khai xây dựng 340 công trình, phần việc thanh niên từ thị xã đến cấp cơ sở, tiêu biểu như: Vận động hiến đất, tài sản trị giá gần 4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, chỉnh trang 40 tuyến, ngõ với nhiều tuyến đạt chuẩn văn minh đô thị, xã hội hóa 155 triệu đồng xây dựng 8 nhà chờ xe buýt, 200 triệu đồng xây dựng 23 khu vui chơi tại các nhà văn hóa, vận động xây dựng 8 đường điện sáng trị giá 100 triệu đồng; lắp đặt hơn 120 đường cờ, gần 500 pano tuyên truyền, 200 thùng rác, 182 chậu hoa trị giá hơn 312 triệu, cùng hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường, hỗ trợ chỉnh trang các nhà văn hóa.... Qua thực tiễn triển khai, nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, được nhân rộng như: “Điểm chờ xe buýt kiểu mẫu”,”Cột điện nở hoa”, “Bức tường bích hoạ - Xoá điểm đen rác thải”,  “Mã QR thông tin tên các tuyến đường”.

Ra mắt công trình quét mã QR ở khu di tích Đền Bình Lãng, phường Bắc Hồng 

Xung kích tình nguyện, tuổi trẻ Hồng Lĩnh đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hồng Lĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới”  huy động các cơ sở vật chất trị giá gần 100 triệu đồng và 3.000 lượt ĐVTN thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu, xây dựng bồn hoa, tuyến đường hoa, các thiết chế văn hoá, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, với nhiều mô hình như: đường điện thanh niên thắp sáng làng quê, tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, đường hoa thanh niên, đường cờ thanh niên...

Công trình thực sự mang dấu ấn của thanh niên

Với phương châm “ở đâu có ĐVTN và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo, Thị đoàn Hồng Lĩnh đã khuyến khích đoàn viên, thanh niên trên mọi lĩnh vực, vị trí công tác nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác, học tập.

Ra mắt mô hình kinh tế thanh niên ở Bắc Hồng

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, đoàn viên, thanh niên toàn thị xã đã đề xuất 2.766 ý tưởng, trong đó hơn 613 ý tưởng được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Hằng năm, phối hợp với Phòng GD&ĐT Thị xã tổ chức hiệu quả Hội thi “Tin học trẻ”, Cuộc thi Sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng thu hút đông đảo ĐVTTN tham gia.

Thị đoàn trao quà cho gia đình đội viên có hoàn cánh khó khăn

Hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đã khích lệ, cổ vũ, động viên và hỗ trợ thanh thiếu nhi nỗ lực vươn lên. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hỗ trợ, khuyến khích học tập, tôn vinh các tấm gương giáo viên, học sinh tiêu biểu đã góp phần nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy.

CLB thầy thuốc trẻ khám, tư vấn sức khòe và tặng quà cho NCT

Hưởng ứng phong trào “ Thanh niên lập thân, lập nghiệp” và khởi nghiệp Thị đoàn Hồng Lĩnh đã đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ, trong nghề nghiệp và việc làm đã góp phần giải quyết nhu cầu học, tìm việc làm cho thanh niên. Các cấp bộ Đoàn toàn thị xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách về khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế thông qua các kênh thông tin, trang mạng xã hội, các Diễn đàn đối thoại, tư vấn, định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao kỹ năng, kiến thức khởi sự doanh nghiệp, chuyển giao tiến bộ KHKT.

Tham gia lắp đường điện thanh niên ở khu dân cư

Thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động CLB kinh tế thanh niên, tổ chức tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm các mô hình làm ăn có hiệu quả giúp thanh niên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về các thủ tục phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi do tổ chức Đoàn quản lý, ủy thác. Thị đoàn ra mắt 25 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô từ 200 triệu đến 2 tỷ đồng giải quyết việc làm cho gần 80 thanh niên với mức thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng và hiện có hơn 200 ĐVTN đang tích cực phát triển kinh tế là chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vừa và nhỏ trên địa bàn. Nhiều mô hình kinh tế thanh niên làm ăn có hiệu quả góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế địa phương và có sức lan tỏa rộng rãi.

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đường cờ thanh niên chỉnh trang đô thị.

Các hoạt động đồng hành phát triển kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên được đặc biệt quan tâm. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên được chú trọng. Công tác giáo dục kiến thức kỹ năng xã hội cho thanh niên ngày càng được quan tâm, nhiều mô hình giáo dục kỹ năng đạt hiệu quả thiết thực thông qua các lớp tập huấn, các hoạt động tập trung, sinh hoạt nhóm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động dân vũ, khiêu vũ, võ thuật, đồng diễn sân trường tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho Đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng.

Đoàn xã Thuận Lộc sữa chữa xe miễn phí cho học sinh trước khi vào năm học mới

Ý thức được vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xung kích bảo vệ Tổ quốc Thị đoàn Hồng Lĩnh đã phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu, với truyền thống “ Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đồng thời tổ chức đội thanh niên tình nguyện tham gia giải tỏa hành lang ATGT, xây dựng đoạn đường tự quản, cổng trường an toàn, hướng dẫn nhân dân tham gia giao thông theo tín hiệu đèn, góp phần đảm bảo bình yên trên mỗi tuyến.

Thị đoàn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” được triển khai hiệu quả. Trong nhiệm kỳ giới thiệu 224 đoàn viên ưu tú đi học cảm tình Đảng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp được 153 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tặng mô hinh sinh kế cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Với mục tiêu : Ươm mầm non cho tương lai đất nước, các cấp bộ Đoàn toàn thị xã luôn nêu cao trách nhiệm trong công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi. Tổ chức Đoàn đóng vai trò nòng cốt trong vận động xã hội chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc, các hoạt động giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nhất là vào đầu năm học, dịp lễ, tết; kịp thời biểu dương, tôn vinh các em thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đội, động viên, tặng quà, giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Trao quà cho các khu cách ly y tế trong thực hiện giãn cách xã hội 

5 năm, dấu ấn một nhiệm kỳ, bằng sức trẻ của mình, cán bộ đoàn viên thanh niên thị xã Hồng Lĩnh đã, đang xung kích tình nguyện trên mọi trận tuyến, luôn bừng sáng và tỏa hương, khoe sắc trên mảnh đất núi Hồng, sông Lam.

Đánh giá nhận xét về hoạt động của Đoàn nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy cho biết: “Với tinh thần đoàn kết, xung kích, khởi nghiệp, phát triển và nỗ lực cố gắng, thích ứng linh hoạt vượt qua mọi khó khăn, thách thức nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều năm liền được nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Tỉnh đoàn, UBND Tỉnh Hà Tĩnh và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được Tỉnh đoàn, cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao”

Tích cực tham gia lao động nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp 

“Đại hội Đoàn toàn thị lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hồng Lĩnh khát vọng, tiên phong, đoàn kết,sáng tạo, phát triển” . Bước vào nhiệm kỳ mới sẽ không tránh khỏi những khó khăn, song bằng những phần việc cụ thể, thiết thực, vai trò của tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục được khẳng định là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp” Anh Phan Văn Đường - Bí thư Thị đoàn Hồng Lĩnh, phấn khởi nói:

Với truyền thống tốt đẹp của con người Hồng Lĩnh, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới trên quê hương, đất nước; bằng tinh thần khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển – Tuổi trẻ thị xã Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII đề ra, góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.775.458
    Online: 4