Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị góp vào dự thảo Nghị quyết trình HĐND thị xã thông qua dự thảo Đề án Phát triển TDTT giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; dự thảo Nghị quyết của BTV Thị ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên địa bàn thị xã đến năm 2025.

Tham dự có đại diện Thường trực HĐND thị xã; Phó Chủ tịch UBND thị xã; các Ủy viên UBND thị xã; Lãnh đạo và chuyên viên phòng VHTT thị xã; Ban Giám đốc Trung tâm VH&TT thị xã và Chủ tịch UBND các phường, xã. Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đặng Quang Vinh - Trưởng phòng VHTT báo cáo dự thảo đề án và các nghị quyết

Sau khi nghe UBND thị xã báo cáo dự thảo Nghị quyết trình HĐND thị xã thông qua dự thảo Đề án Phát triển TDTT giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; dự thảo Nghị quyết của BTV Thị ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên địa bàn thị xã đến năm 2025, các Ủy viên UBND thị xã, các phòng, ban, ngành liên quan đã phát biểu đóng góp ý kiến vào các dự thảo đã được thông qua như: Về bố cục, các chỉ tiêu, giải pháp. Đặc biệt là việc quy hoạch địa điểm, sân chơi bãi tập ở khu dân cư, các trường học. Quan tâm đến các giải pháp trọng tâm nhằm khai thác cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú và các nguồn lực, đặc biệt thu hút du khách đến với thị xã Hồng Lĩnh. Bố trí cán bộ phụ trách lĩnh vực TDTT phù hợp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay…

Phó Chủ tịch UBND thị xã Đinh Văn Hồng phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng cho rằng: Việc ban hành BTV Thị ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên địa bàn thị xã đến năm 2025 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa VII. Về dự thảo Nghị quyết của BTV Thị ủy về tăng cường lãnh đạo phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trên địa bàn thị xã đến năm 2025, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cần bổ sung hoàn thiện các hạ tầng các công trình phục vụ du lịch, nhất là du lịch văn hóa tâm linh. Bên cạnh các cơ chế, chính sách thì cần quan tâm đến công tác quảng bá bằng nhiều hình thức. Về Nghị quyết phát triển TDTT nên quan tâm đến cơ chế chính sách phù hợp từng giai đoạn, trong đó cần hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, sân chơi bãi tập, các thiết chế phục vụ công tác thể thao, thành lập quan tâm thành lập các Câu lạc bộ, quan tâm phát triển phong trào thể thao quần chúng…

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng kết luận hội nghị

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin  và các phòng, ban liên quan cần soát xét lại số liệu, chỉnh sửa 2 dự thảo nói trên để trình UBND thị kiểm tra hoàn thiện lần cuối trước khi trình BTV Thị ủy và HĐND thị xã trong thời gian sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.059.486
    Online: 68