Ngày 12/9, UBND thị xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ: Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Tham dự có lãnh đạo Sở LĐTB và xã hội, về phía Thị xã có đồng chí Đinh Văn Hồng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Đợt tập huấn được chia làm hai lớp, lớp thứ nhất bao gồm các phường, Bắc Hồng, Đức Thuận và Trung Lương; lớp thứ hai gồm Nam Hồng, Đậu Liêu và Thuận Lộc. Tham gia tập huấn, lãnh đạo UBND, công chức LĐTB&XH các phường xã và tổ trưởng, thôn trưởng các thôn, tổ dân phố đã được truyền đạt các văn bản về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; Thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại, xác định thu nhập của những đối tượng nói trên do Bộ LĐ – TBXH ban hành. Về thời gian rà soát, cấp xã hoàn thành và tổng hợp báo cáo trước ngày 28/10/2021, cấp huyện trước ngày 15/11/2021. Quy trình rà soát được tiến hành tuần tự: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát; Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình; Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát; Niêm yết, thông báo công khai; Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Phát biểu chỉ đạo các lớp tập huấn, đồng chí  Đinh Văn Hồng, UVBTV - Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh  hội nghị tập huấn nhằm giúp các địa phương rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, làm cơ sở để thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững và đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, trong quá trình thự hiện điều tra, các phường, xã cần rà soát, đánh giá đúng thực chất tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình ở địa phương. Các bước rà soát phải thực hiện theo đúng quy trình; đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 970.252
    Online: 39