Đảng ủy xã Thuận Lộc vừa chỉ đạo Chi bộ thôn Chùa tổ chức sinh hoạt điểm nhằm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm tập trung chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời gian tiếp theo. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy - Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại xã Thuận Lộc.

    Quý I năm 2021, Chi bộ thôn Chùa đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn; tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; các nghị quyết số: 97, 98 của HĐND thị xã về cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp và chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới... Thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt của chi bộ, trong sinh hoạt các đảng viên luôn có ý thức trách nhiệm và chấp hành tốt các quy định của Chi bộ. Công tác vận động quần chúng xây dựng các tổ chức đoàn thể được Chi bộ quan tâm. Chi bộ cũng đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả trên lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh,...

    Bên cạnh những kết quả đạt được trong quý I, Chi bộ thôn Chùa vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Chưa lãnh đạo chỉ đạo thực hiện được việc gieo cấy cánh đồng mẫu một loại giống, một thời vụ, một quy trình sản xuất; việc xây dựng đường giao thông nội đồng còn hạn chế, chưa đăng ký thực hiện được theo cơ chế hỗ trợ của thị xã; công tác xây dựng và nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu còn chậm; công tác vệ sinh môi trường chưa được làm thường xuyên...

Đồng chí Phan Văn Sự - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt

    Tại buổi sinh hoạt các đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận nêu lên những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần được khắc phục, bổ sung thêm những giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong phướng hướng nhiệm vụ quý II, đặc biệt là nhiệm vụ tháng 4.

    Qua buổi sinh hoạt cho thấy Chi bộ thôn Chùa đã đánh giá được tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II. Trong sinh hoạt tỷ lệ đảng viên tham gia đủ, các đảng viên đã tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo để Chi bộ xem xét xây dựng thành nghị quyết của Chi bộ, từ đó phần công các tổ chức, cá nhân phụ trách trên các lĩnh vực để tổ chức thực hiện. /.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 444.452
    Online: 28