Thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, từ ngày 27/3/2020  đến nay, UBMTTQ phường phối hợp UBND phường Trung Lương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại các tổ dân phố nơi có người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2021 – 2026.

    Trong đợt lấy ý kiến nơi cư trú, toàn phường có 44 ứng cử viên trên địa bàn ứng cử đại biểu HĐND các cấp trong đó có 01 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, 02 người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã ngoài địa bàn; 41 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026.

    Đến nay đã có 7/10 TDP tổ chức hội nghị, các cử tri tham gia khá đông, đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng. Tại các điểm lấy ý kiến, sau khi được nghe giới thiệu về các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, tiểu sử tóm tắt của  các ứng cử viên, các cử tri đã sôi nổi phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Các cử tri đều nhất trí, tín nhiệm cao giới thiệu các ứng cử viên tham gia HĐND các cấp, đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, ý thức trách nhiệm của các ứng cử viên luôn sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Khi về nơi cư trú, các đồng chí luôn gương mẫu, sống giản dị, cởi mở, chan hòa với bà con. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, tham gia có trách nhiệm các hoạt động xây dựng phường Trung Lương ngày càng phát triển.

    Tại các điểm lấy ý kiến, 100% cử tri có mặt đã tín nhiệm giới thiệu các ứng cử viên tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo kế hoạch đến hết ngày 6/4, phường Trung Lương sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 444.348
    Online: 24